Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 oktober 2011

Aros Quality Group med nettoomsättning av 1'677 MSEK

Nettoomsättningen, 1 677 MSEK, är all time high för perioden Q1 t.o.m. Q3, jämfört med föregående år en ökning med 26%, exklusive förvärv 14% skriver Aris Quality Group i sin Delårsrapport.

* Nettoomsättning av 1'677 MSEK(1 331) * Beställningsingång 1 640 MSEK (1 513) * Rörelseresultat 118 MSEK (69) * Resultat efter finansiella poster 112 MSEK (56) * Soliditet 58 % (55) * Vinst per aktie efter skatt 4,88 SEK (2,42) Väsentliga händelser Rörelseresultatet, 112 MSEK, är det högsta resultat AQ uppvisat genom tiderna för motsvarande period. Vinsten per aktie efter skatt blev 4,88 SEK vilket är mer än dubbelt så mycket som motsvarande period föregående år. Beställningsingången har ökat med 8 %, exklusive förvärv är den oförändrad. Den totala orderstocken (exklusive förvärv) är likvärdig jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år och motsvarar närmare 4 månaders produktion. Under de första 3 kvartalen 2011 har resultatpåverkan från kursdifferenser och poster av engångsnatur varit i de närmast obefintliga, varför vi kan konstatera att siffrorna ovan väl speglar verksamheten under perioden. Nettomarginalen under kvartalet är 6,9 %, ackumulerat från årets början 6,7 %. Detta är något under vårt långsiktiga mål på 8 % men långt över föregående år då den var 4,2 % efter 9 månader. Den internationella oron på finansmarknaderna har under senare tid börjat påverka AQ, främst genom nedreviderade leveransplaner från ett antal kunder mestadels inom fordonsindustrin. Åtgärder för att sänka kostnadsnivån är påbörjade. I övrigt finns inga väsentliga händelser att rapportera om under tredje kvartalet. Perioden har präglats av organisk tillväxt, fokusering på ökad leveranssäkerhet samt förbättrad kvalitet, för AQ mycket viktiga parametrar som vi oförtrutet jobbar vidare med. I oktober (Q4) har AQ köpt 42 % av aktierna i det bulgariska bolaget AQ Electric AD till ett belopp av 1,06 MEUR. Det totala ägandet i bolaget uppgår nu till 95 %. Skälet till investeringen är att ytterligare expandera verksamheten i Bulgarien som har en snabbt växande ekonomi, teknisk kompetens samt låga produktionskostnader.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1