Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 oktober 2011

Factum-koncernen förbättrar

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet var MSEK 0,6 (-2,8) och för niomånadersperioden MSEK -2,7 (-8,3). Nettoresultatet för kvarvarande verksamhet, tredje kvartalet, uppgick till MSEK -6,9 (-3,0) och för niomånadersperioden

Factumkoncernens omsättning för det tredje kvartalet 2011 uppgick till MSEK 3,1 (1,2). Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 9,1 (4,6). "Styrelsen har upprättat kontrollbalansräkningar i Factum Electronics Holding AB och det helägda dotterbolaget Factum Electronics AB. Kontrollbalansräkningen i Factum Electronics Holding AB visade att aktiekapitalet inte var förbrukat med mer än hälften. Kontrollbalansräkningen i Factum Electronics AB utvisade ett negativt eget kapital. Extra bolagsstämma i dotterbolaget Factum Electronics AB har beslutat att bolaget ska fortsätta verksamheten och inte gå i likvidation", skriver företaget. Betydande försäljning av digitalradioutrustning gjordes till Korea och Hong Kong, vilket indikerar att det fjärde kvartalet skulle följa samma positiva utveckling som föregående kvartal.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1