Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 oktober 2011

HMS gör rekordkvartal

"Efter tre starka kvartal med en försäljningstillväxt på över 23 procent, mätt i lokala valutor, kan vi konstatera rekord inom både omsättning och orderingång under det tredje kvartalet.
Företaget anger att Q3 blev ett rekord. Dock flaggar man för osäkerhet framöver:

"Samtidigt ser vi en större osäkerhet i våra marknader framöver och trots underliggande tillväxtindikationer, som ett fortsatt gott inflöde av nya design-wins, förväntar vi oss att våra kunder kortsiktigt kommer att inta en mer avvaktande hållning tills marknadsförutsättningarna blir stabilare", skriver vd Staffan Dahlström.

- Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade till Mkr 288,7 (252,9), vilket motsvarar en ökning med 23,3 % i lokala valutor.
- Rörelseresultat uppgick till 62,3 Mkr (63,7), motsvarande en rörelsemarginal på 21,6 % (25,2). På rullande tolv månader uppgick rörelsemarginalen till 21,6 % (24,4)
- Orderingången för de första nio månaderna ökade med 19,6 % till 304,7 Mkr (254,7)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 41,5 Mkr (49,5)
- Resultat efter skatt för perioden uppgick till 46,0 Mkr (46,6) och vinst per aktie till 4,13 kr (4,10)
- Tredje kvartalets omsättning uppgick till 100,7 Mkr (87,6) och rörelseresultatet till 24,4 Mkr (23,5) motsvarande en rörelsemarginal på 24,2 % (26,8)

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-2