Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 oktober 2011

HMS gör rekordkvartal

"Efter tre starka kvartal med en försäljningstillväxt på över 23 procent, mätt i lokala valutor, kan vi konstatera rekord inom både omsättning och orderingång under det tredje kvartalet.

Företaget anger att Q3 blev ett rekord. Dock flaggar man för osäkerhet framöver: "Samtidigt ser vi en större osäkerhet i våra marknader framöver och trots underliggande tillväxtindikationer, som ett fortsatt gott inflöde av nya design-wins, förväntar vi oss att våra kunder kortsiktigt kommer att inta en mer avvaktande hållning tills marknadsförutsättningarna blir stabilare", skriver vd Staffan Dahlström. - Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade till Mkr 288,7 (252,9), vilket motsvarar en ökning med 23,3 % i lokala valutor. - Rörelseresultat uppgick till 62,3 Mkr (63,7), motsvarande en rörelsemarginal på 21,6 % (25,2). På rullande tolv månader uppgick rörelsemarginalen till 21,6 % (24,4) - Orderingången för de första nio månaderna ökade med 19,6 % till 304,7 Mkr (254,7) - Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 41,5 Mkr (49,5) - Resultat efter skatt för perioden uppgick till 46,0 Mkr (46,6) och vinst per aktie till 4,13 kr (4,10) - Tredje kvartalets omsättning uppgick till 100,7 Mkr (87,6) och rörelseresultatet till 24,4 Mkr (23,5) motsvarande en rörelsemarginal på 24,2 % (26,8)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1