Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Embedded | 31 oktober 2011

Enea visar svagare trend

"Eneas försäljning var svag under kvartalet. Omsättningen uppgick till 155,5 (166,1) MSEK med en rörelsemarginal på -34,3 (12,2) procent", skriver företaget.

Samtidigt uppvisar man fortsatt god försäljning till nyckelkunder även om det är svag intäktsutveckling inom övriga områden. Affärsområde Software redovisade 11,7 procents lägre omsättning under tredje kvartalet. Minskningen beror framför allt på en lägre royaltyintäkt från kunder inom segmentet mobila enheter samt minskad försäljning utanför de stora kunderna. Försäljningen av kärnprodukter till nyckelkunder har utvecklats väl. Affärsområde Consulting ökade omsättningen med 1,4 procent justerat för förändrade valutakurser. Konsultverksamheten i USA och Rumänien utvecklas väl medan utvecklingen i Sverige varit svag. Under perioden utsåg styrelsen Anders Lidbeck till vd för bolaget på permanent basis. Utsikterna för helåret 2011 har justerats. Bolagets tidigare bedömning var att omsättning och lönsamhet skulle ligga i linje med föregående år. Eneas nuvarande bedömning är att omsättningen samt rörelseresultatet exklusive gjorda nedskrivningar kommer att bli lägre än föregående år. Tredje kvartalet 2011 (motsvarande period föregående år inom parentes) * Nettoomsättning 155,5 (166,1) MSEK * Tillväxt -6,4 (-3,7) % * Tillväxt valutajusterad -4,1 (-3,5)% * Rörelseresultat -53,3 (20,2) MSEK * Rörelsemarginal -34,3 (12,2)% * Resultat före skatt -51,2 (20,4) MSEK * Resultat efter skatt -48,6 (10,9) MSEK * Resultat per aktie -2,82 (0,63) SEK * Kassaflöde (löpande verksamhet) 17,9 (26,1) MSEK Årets nio första månader 2011 (motsvarande period föregående år inom parentes) * Nettoomsättning 520,7 (545,0) MSEK * Tillväxt -4,5 (-6,5)% * Tillväxt valutajusterad -1,7 (-8,4)% * Rörelseresultat -25,3 (50,3) MSEK * Rörelsemarginal -4,9 (9,2)% * Resultat före skatt -21,2 (51,0) MSEK * Resultat efter skatt -28,3 (34,2) MSEK * Resultat per aktie -1,64 (1,95) SEK * Kassaflöde (löpande verksamhet) 67,6 (96,7) MSEK Anders Lidbeck, vd och Koncernchef kommenterar: ”Vår ambition är att skapa tillväxt och växande lönsamhet. Det har vi inte lyckats med under 2011. Under tredje kvartalet var vår kärnverksamhet stabil. Vi har en bra affär med våra nyckelkunder och försäljningen av operativsystem ökade, med undantag av försäljning inom marknaden för mobila enheter. Det som inte går bra är försäljningen mot mindre kunder och försäljningen av mindre produktlinjer."
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2