Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 31 oktober 2011

Framåt också för Addtech

Nettoomsättningen ökade med 21 % och rörelseresultatet ökade med 31 % till 226 miljoner kronor (172).

1 april-30 september 2011 (6 månader) - Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 2 453 MSEK (2 035). - Rörelseresultatet ökade med 31 procent till 226 MSEK (172). - Resultatet efter finansiella poster ökade med 30 procent till 216 MSEK (166) och resultatet efter skatt ökade med 30 procent till 157 MSEK (121). - Vinst per aktie uppgick till 7,00 SEK (5,40). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick vinst per aktie till 13,40 SEK (9,15). - Kassaflödet från rörelsen uppgick till 86 MSEK (83). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 13,65 SEK (11,40). - Avkastningen på eget kapital uppgick till 34 (26) procent och soliditeten var 34 procent (39). - Sedan verksamhetsårets början har koncernen tillträtt fyra förvärv, varav ett efter periodens slut, vilket tillför en omsättning om cirka 250 MSEK på årsbasis. 1 juli-30 september 2011 (3 månader) - Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 20 procent till 1 218 MSEK (1 019). - Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 114 MSEK (83) och rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent (8,1). - Vinst per aktie uppgick under kvartalet till 3,55 SEK (2,60).
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1