Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 31 oktober 2011

Framåt också för Addtech

Nettoomsättningen ökade med 21 % och rörelseresultatet ökade med 31 % till 226 miljoner kronor (172).
1 april-30 september 2011 (6 månader)

- Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 2 453 MSEK (2 035).
- Rörelseresultatet ökade med 31 procent till 226 MSEK (172).
- Resultatet efter finansiella poster ökade med 30 procent till 216 MSEK (166) och resultatet efter skatt ökade med 30 procent till 157 MSEK (121).
- Vinst per aktie uppgick till 7,00 SEK (5,40). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick vinst per aktie till 13,40 SEK (9,15).
- Kassaflödet från rörelsen uppgick till 86 MSEK (83). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 13,65 SEK (11,40).
- Avkastningen på eget kapital uppgick till 34 (26) procent och soliditeten var 34 procent (39).
- Sedan verksamhetsårets början har koncernen tillträtt fyra förvärv, varav ett efter periodens slut, vilket tillför en omsättning om cirka 250 MSEK på årsbasis.

1 juli-30 september 2011 (3 månader)

- Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 20 procent till 1 218 MSEK (1 019).
- Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 114 MSEK (83) och rörelsemarginalen uppgick till 9,4 procent (8,1).
- Vinst per aktie uppgick under kvartalet till 3,55 SEK (2,60).

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-1