Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Kraus, bild som illustration Elektronikproduktion | 08 november 2011

Blandade bud om konjunkturläget

"Att vi ser en konjunkturnedgång är det ingen tvekan om, men den ser ut att vara mindre dramatisk än 2008."

Svenska underleverantörer har förmågan att utnyttja sin kapacitet, men kämpar mot en vikande orderingång. Det visar siffror från årets tredje underleverantörsbarometer som Svensk Industriförening Sinf presenterar idag på Elmia Subcontractor i Jönköping. – Att vi ser en konjunkturnedgång är det ingen tvekan om, men den ser ut att vara mindre dramatisk än 2008. Självklart finns det en oro inför vad som ska hända med den internationella ekonomin och hur det kan påverka svensk industri. Tron på 2012 är ändå relativt optimistisk där mer än hälften av företagen tror på en ökad omsättning och bara 15 procent på en nedgång, säger Anders Ekdahl, vd för Svensk Industriförening Sinf. Underleverantörsbarometern för det tredje kvartalet 2011, vad avser omsättningsförändring, är svagare än föregående kvartal, men starkare än motsvarande tid 2008 när finanskrisen slog hårt mot underleverantörerna. Svensk Industriförening Sinfs underleverantörsbarometer ger följande svar och siffror: ● Under tredje kvartalet 2011 noterade 44 procent av företagen en omsättningsökning jämfört med 67 procent kvartalet innan. ● Den förväntade orderingången för fjärde kvartalet bedöms öka i 37 procent av företagen, medan 30 procent spår en minskad orderingång. ● Inför 2012 budgeterar 55 procent av företagen en omsättningsökning. ● Noterbart är även att det råder fortsatt brist på utbildad arbetskraft och det är fortfarande fler företag som planerar att anställa, än de som aviserar uppsägningar. ● Företagens riskspridning på kunder visar dessutom att 8 av 10 företag har en balanserad kundstock där man inte är beroende av enstaka stora kunder. Ekonomiskt har företagens kapitalförsörjning förändrats i takt med uppgången 2010 och 2011. ● Andelen företag som lånar från bank minskar, medan självfinansieringen ökar. Lån från ALMI har halverats under de senaste 18 månaderna, något som kan förklaras med att ALMI var ett stöd till företagen när likviditeten efter förra krisen var som störst. – Efter sex kvartal i följd där mellan 55 procent och 70 procent av företagen ökat sin omsättning viker det nu. Kapacitetsutnyttjandet är det högsta sedan vi började göra mätningar. Vad gäller varsel om uppsägningar på grund av minskad orderingång har det till dags dato varit marginellt, säger Anders Ekdahl. Även om antalet planerade nyanställningar minskar är det ändå dubbelt så många som planerar att anställa jämfört med de som avser att säga upp. 8 av 10 företag har mer än 80% av sin produktionspersonal fast anställd. Näst vanligast är projekt- och andra tillfälliga anställningar. Mer än 80 procent av företagen arbetar inte med personal från bemanningsföretag. – Trots konjunkturförändringen är det fortsatta problem att hitta utbildad arbetskraft. Den utbildning man helst ser att de kommande medarbetarna har är YH-utbildning, säger Anders Ekdahl.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-06-25 20:13 V13.3.22-1