Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 november 2011

Lagercrantz 51% upp

Lagercranz ökade resultatet för perioden med 51%.
"Efterfr√•gan under perioden har varit god. √Ąven under kvartal tv√• s√•gs en god efterfr√•gan med liten p√•verkan fr√•n den under kvartalet r√•dande finansiella och politiska os√§kerheten", skriver f√∂retaget.

1 april‚Äď30 september 2011 (6 m√•nader)

- Nettoomsättningen för perioden ökade med 15 procent till 1 094 MSEK (948), där den organiska tillväxten uppgick till 7 procent.
- R√∂relseresultatet uppgick till 92 MSEK (61), exklusive poster av eng√•ngs¬≠karakt√§r om ‚Äď2 MSEK under kvartal tv√•, motsvarande en √∂kning med 51 procent. R√∂relse¬≠marginalen √∂kade till 8,4 procent (6,4).
- Resultat efter finansiella poster ökade till 84 MSEK (60). Resultat efter skatt ökade till 63 MSEK (45).
- Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,81 SEK (2,05) och för den senaste tolvmånadersperioden till 5,36 SEK (4,61 SEK för räkenskapsåret 2010/11).


1 juli‚Äď30 september 2011 (kvartal 2)

- Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 9 procent till 539 MSEK (494), varav organisk tillväxt 5 procent.
- Rörelseresultatet ökade till 47 MSEK (35) exklusive poster av engångskaraktär, vilket innebar en rörelsemarginal om 8,7 procent (7,1). Marginalen i kvartal två är därmed den hittills högsta för koncernen under ett enskilt kvartal.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-2