Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 november 2011

Lagercrantz 51% upp

Lagercranz ökade resultatet för perioden med 51%.

"Efterfrågan under perioden har varit god. Även under kvartal två sågs en god efterfrågan med liten påverkan från den under kvartalet rådande finansiella och politiska osäkerheten", skriver företaget. 1 april–30 september 2011 (6 månader) - Nettoomsättningen för perioden ökade med 15 procent till 1 094 MSEK (948), där den organiska tillväxten uppgick till 7 procent. - Rörelseresultatet uppgick till 92 MSEK (61), exklusive poster av engångs­karaktär om –2 MSEK under kvartal två, motsvarande en ökning med 51 procent. Rörelse­marginalen ökade till 8,4 procent (6,4). - Resultat efter finansiella poster ökade till 84 MSEK (60). Resultat efter skatt ökade till 63 MSEK (45). - Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,81 SEK (2,05) och för den senaste tolvmånadersperioden till 5,36 SEK (4,61 SEK för räkenskapsåret 2010/11). 1 juli–30 september 2011 (kvartal 2) - Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 9 procent till 539 MSEK (494), varav organisk tillväxt 5 procent. - Rörelseresultatet ökade till 47 MSEK (35) exklusive poster av engångskaraktär, vilket innebar en rörelsemarginal om 8,7 procent (7,1). Marginalen i kvartal två är därmed den hittills högsta för koncernen under ett enskilt kvartal.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-05-14 20:21 V13.3.8-2