Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 november 2011

Lagercrantz 51% upp

Lagercranz ökade resultatet för perioden med 51%.
"Efterfrågan under perioden har varit god. Även under kvartal två sågs en god efterfrågan med liten påverkan från den under kvartalet rådande finansiella och politiska osäkerheten", skriver företaget.

1 april–30 september 2011 (6 månader)

- Nettoomsättningen för perioden ökade med 15 procent till 1 094 MSEK (948), där den organiska tillväxten uppgick till 7 procent.
- Rörelseresultatet uppgick till 92 MSEK (61), exklusive poster av engångs­karaktär om –2 MSEK under kvartal två, motsvarande en ökning med 51 procent. Rörelse­marginalen ökade till 8,4 procent (6,4).
- Resultat efter finansiella poster ökade till 84 MSEK (60). Resultat efter skatt ökade till 63 MSEK (45).
- Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,81 SEK (2,05) och för den senaste tolvmånadersperioden till 5,36 SEK (4,61 SEK för räkenskapsåret 2010/11).


1 juli–30 september 2011 (kvartal 2)

- Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 9 procent till 539 MSEK (494), varav organisk tillväxt 5 procent.
- Rörelseresultatet ökade till 47 MSEK (35) exklusive poster av engångskaraktär, vilket innebar en rörelsemarginal om 8,7 procent (7,1). Marginalen i kvartal två är därmed den hittills högsta för koncernen under ett enskilt kvartal.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-09-19 10:20 V10.9.5-2