Annons
Annons
Annons
Annons
© Evertiq Elektronikproduktion | 09 november 2011

Kitron minskar eller avvecklar i Karlskoga

Kitron meddelar att man fortsätter att strukturera om verksamheten i Karlskoga och som ett resultat av detta kan verksamheten på orten komma att upphöra.

Kitron AB har under året genomfört ett omfattande omstruktureringsarbete i syfte att anpassa verksamheten i relation till kostnader och bemanning. Förändringarna har bland annat resulterat i en konsolidering av all administration till Kitron AB i Jönköping. Under 2011 har diskussioner pågått med den enskilt största kunden i Karlskoga, något som leder till en överföring av tillverkning till ett lågkostnadsalternativ inom Kitron-gruppen. Detta tillsammans med lägre order inom försvars-segmentet leder till behov av ytterligare omstrukturering av Karlskoga-enheten. Denna omstrukturering kan, beroende på resultatet av lokala förhandlingar med facket, leda till omfattande nerskärningar eller total nedläggning av enheten. Alla 69 anställda har informerats och förhandlingar med facket kommer att inledas så snart som möjligt.
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2