Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 november 2011

Ericsson: Nu 100% större än närmaste konkurrent

Ericsson meddelade under gårdagen att marknadsandelen ökat och att man nu är betydligt större än närmaste konkurrent.

Ericssons marknadsandel inom mobil infrastruktur uppskattas till 36%, en ökning från 32% i maj 2011. Ericsson är nu 100% större än närmaste konkurrent skriver företaget. Marknadsutsikter från maj 2011 kvarstår Efter försäljningen av Sony Ericsson kommer patent och licenser bli ett viktigt intäktsområde med tillväxtmöjligheter skriver företaget. Skiftet i affärsmix under tredje kvartalet, med större andel nätmoderniserings- och nätutbyggnadsprojekt än kapacitetsutbyggnadsprojekt, väntas fortsätta och bestå påkort sikt. Fundamenta för industrin är fortsatt goda och Ericsson räknar med större nätutbyggnadsprojekt inom mobilt bredband de kommande åren. Endast 35% av världens befolkning har WCDMA/HSPA-täckning och att den siffran beräknas öka till 80% år 2016. Inom samma period kommer andelen av världens befolkning som har LTE-täckning öka från dagens 2% till 35%. Den kraftiga ökningen av mobiltrafik drivs av användande i tätbefolkade områden och 60% av trafikökningen fram till år 2016 kommer att genereras i storstäder och storstadsområden. Idag har Ericsson en 43-procentig marknadsandel i städer, baserat på installerad bas av mobilnät i världens 100 största städer. Alla enheter med mobiluppkoppling behöver en licens till Ericssonpatent. Med 27 000 beviljade patent som täcker en stor mängd olika teknologier, från mobiluppkoppling till WLAN och hela ICT-värdekedjan, har Ericsson idag ett nettotillskott av royalities och cirka 90 licensavtal. Med nya typer av uppkopplade enheter och andra industrier som ansluter till en uppkopplad värld siktar Ericsson på att öka intäkterna från patent och licenser till mer än de 4.6 miljarder kronor som företaget hade 2010.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-06-25 20:13 V13.3.22-2