Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 november 2011

9 miljoner till elektronisk och optisk mätteknik

Projektet Gränslös miljö för innovation, forsking och utbildning vid Mittuniversitetet får 9 miljoner för att att på lång sikt säkra kompetensförsörjningen inom optisk och elektronisk mätteknik.
‒Projektet är viktigt både för kvalitén på utbildningen men också för framtida satsningar inom forskningen, säger Benny Thörnberg, projektledare och forskare i elektronik vid Mittuniversitetet.

Idag finns forskning p√• omr√•det vid Mittuniversitetet inom forskningsmilj√∂n STC@MIUN och vid h√∂gskolan i S√łr ‚Äď Tr√łndelag inom forskningsmilj√∂n NCEI. Fr√•n samarbetspartners inom olje-, process- och vindkraftsindustrin finns ett starkt intresse f√∂r att utveckla optisk- och elektrisk m√§tteknik. M√§tteknik √§r ofta nyckeln till att effektivisera fl√∂den av r√•varor och energi, vilket ocks√• ger projektet en gr√∂n och stark milj√∂profil.

Inom projektet kommer även aktiviteter, bland annat en metod för idéhantering, att genomföras för att stödja utveckling av nya innovationer inom elektrisk- och optisk mätteknik.

‒ Aktiviteterna, som tidigare visat sig mycket framgångsrika, har utvecklats inom Fiber Optic Valley och kommer att ske i nära samarbete med företag i Mittnorden-regionen, säger Magnus Engholm, forskningskoordinator vid Fiber Optic Valley.

Samarbetet kommer att inneb√§ra en utveckling av det befintliga mastersprogrammet i elektronikkonstruktion vid Mittuniversitetet samt inf√∂randet av en ny masterutbildning vid h√∂gskolan i S√łr ‚Äď Tr√łndelag.

‒ Genom att samköra de två miljöerna kan vi dra nytta av gemensamma lärare och forskningslabb samt knyta ihop grundutbildningen och forskningen med industrin oberoende av nationsgränsen. Det ger oss också ett stöd för att jobba med rekrytering av studenter till våra masterutbildningar, säger Benny Thörnberg.

Inom forskningen hoppas man att detta är starten för att i framtiden kunna hitta andra samarbetspartners i Europa och bredda för forskningsansökningar inom EU:s ramprogram. Kring utbildningen är också målet att öka rekryteringen av studenter från Jämtland samt att försöka locka mer kvinnor till teknikyrket. Projektet avslutas i juni 2014.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 13:08 V11.10.14-2