Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 november 2011

Alfa Laval skapar ny division

Alfa Laval koncernen omorganiserar verksamheten och adderar en ny säljande division – Marine & Diesel divisionen.

I den nya strukturen kombineras Alfa Lavals och Aalborg Industries verksamheter på området med målet att fördjupa närvaron och konkurrenskraften och på så sätt ytterligare stärka bolagets positioner. Peter Leifland har utsetts till chef för den nya divisionen. ”Den nya divisionen har ett brett utbud av produkter med starka marknadspositioner,” sade Peter Leifland. ”Dessutom bidrar den tilltagande sjöburna handeln till att skapa en solid bas för fortsatt tillväxt." Samtidigt är verksamheten inom divisionen diversifierad och inte enbart beroende av varvens kontraktering till rederi- och offshorenäringen, skriver företaget. Mer än en tredjedel av divisionens orderingång relaterar till eftermarknadsaffären och drygt 10 procent förknippas med marknaden för landbaserad dieselkraft. Dessutom utgör de miljömässiga lösningarna en växande andel. ”Man bör dessutom komma ihåg att våra miljöprodukter inte enbart är beroende av nybyggnationens utveckling. Det finns även stora möjligheter vad gäller eftermontering på befintliga fartyg,” sade Peter Leifland. Den nya strukturen kommer att speglas i den publika finansiella rapporteringen från och med kvartalsrapporten för det första kvartalet 2012. Alfa Lavals säljande divisioner omfattar därmed Equipment, Process Technology samt Marine & Diesel.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2