Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Layerlab Elektronikproduktion | 25 november 2011

Layerlab i 'mycket besvärlig situation'

Göteborgsbaserade medicinteknikföretaget Layerlab AB, som bland annat tillhandahåller sensorer, står på konkursens rand.

Under ett sammanträde den 23:e november konstaterade styrelsen att ansträngningarna att finansiera bolagets fortsatta verksamhet ännu inte nått framgång - detta trots mycket stora insatser från styrelsen och ledningen tillsammans med bolagets rådgivare och vissa ägare. "Bolagets likvida medel för förestående utbetalningar, däribland löner till anställda samt skatter och avgifter, är nu så begränsade att styrelsen måste överväga att ansöka om konkurs", skriver man. Ett intensivt arbete har den senaste tiden lagts ner för att hitta en lösning på bolagets finansieringsbehov. Den svåra situationen på den finansiella marknaden är en av faktorerna bakom dagens situation. ”Vi befinner oss i en mycket besvärlig situation” säger vd Torbjörn Petterson . ”Vi är i ett läge när bägge våra produktområden har tagits emot positivt på marknaden och globala distributörer har börjat sälja våra produkter. Med finansiell uthållighet finns en spännande marknad runt hörnet.” Samtliga i styrelsen och i bolagets ledning fortsätter att göra sitt yttersta, och välkomnar nya uppslag till lösningar som garanterar en fortsatt verksamhet.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2