Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Dreamstime, Thor Jorgen Udvang Elektronikproduktion | 29 november 2011

eXception: Tillverkningsindustrin behöver ordning i leveranskedjorna

Tillverkningsindustrin behöver få ordning på sina leveranskedjor, det säger Steven Healings, Group Supply Chain Director för kontraktstillverkaren och mönsterkortstillverkaren eXception, i en gästartikel.

I fortsatt återhämtning från påverkan som den japanska tsunamin hade tidigare i år har nu elektronikindustrin fått utstå ett nytt slag när Thailand drabbas av de värsta översvämningarna på 50 år. Företagen lockades till Thailand och provinserna runt Bangkok med hjälp av statliga incitament, lägre tillverkningskostnad och belöningar i skatter räknat. Resultatet är att området blivit det österländska ”Silicon Valley” med fordonsföretag och högteknologiska företag som nu bedriver huvuddelen av sin tillverkning på plats. Sorgligt nog står sju av de industriella zonerna runt Bangkok under vatten, tusentals människor står utan arbete och de globala leveranskedjorna för några av världens största tillverkare hotas än en gång. Oavsett om vi gillar det eller inte börjar störningar i leveranskedjorna bli vanliga händelser och med det föränderliga klimatet och naturkatastrofer som slår till mer regelbundet måste företag se över sina leveranskedjor och hur de hanterar riskerna. Original Equipment Manufacturers (OEM:er) letar ständigt efter att deras leveranskedjor ska kunna erbjuda lösningar för att minska ledtider och kostnader. Upphandlings-personalen som historiskt har utmanats att finna ett flertal leverantörer för att minska riskerna har nyligen börjat fokusera på att istället reducera antalet leverantörer för att konsolidera kostnaderna. Den här processen är inte ovanlig och är problematisk både gällande kvalitet och leveranstider. En leveranskedja som erbjuder flexibilitet på produktionsplatsen, utan risker gällande kvaliteten, det är det enda sättet för tillverkare att hålla produktionen uppe i kristider. Det kanske inte är de lågkostnadsregioner som de hoppas på men i det långa loppet kommer det robusta i en sådan modell att ge finansiella fördelar för de som är villiga att ta riskerna på allvar.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-06-25 20:13 V13.3.22-2