Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 januari 2012

Stort forskningsprojekt kring elfordon engagerar storbolag

Projektet ELDRIVET engagerar en rad företag i olika storlekar. AB Volvo, Volvo Personvagnar, Scania, Semcon, Kollmorgen, Kongsberg Automotive, BEVI, BAE Systems Hägglunds och Innovatum är bland de inblandade som nu ska förbättra prestandan för elmotorer.

Bakom projektet står också Lunds Tekniska Högskola. Projektet genomförs inom ramen för programmet fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) som staten och fordonsindustrin gemensamt driver. Energimyndigheten stöttar projektet finansiellt med 18 miljoner kronor. Projektet har ambitionen att utveckla den svenska fordonsindustrins kompetens inom elektrisk framdrivning. En både fördjupad och breddad kompetens inom teknikområdet är av största vikt för industrins konkurrenskraft inom elfordon, hybrider och ladd-hybrider. Projektet tittar i första hand på nya kylmetoder och provmetoder i syfte att förbättra prestanda och livslängd på elmotorer och kraftelektronik. Även en analys av alternativa material i krafttransistorerna kommer att göras. Projektet syftar även till att öka samverkan mellan industrins parter, samt mellan industri och akademi. ”Förutom kompetensutveckling för att möta framtidens utmaningar, ser vi forskning som ett viktigt nätverkande med våra kunder och samarbetspartners”, säger Lars A Carlsson, Teknisk direktör på Automotive R&D hos Semcon. Semcon deltar i två delprojekt. Ett som inriktar sig på metodutveckling inom beräkning och provning för kylning av kraftelektronik. Det andra fokuserar på ny teknik för provning av elmotorer.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2