Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 18 december 2001

Nyemission i Dynarc

Dynarc AB genomför kapitalanskaffning om 60 miljoner kronor.

Styrelsen för Dynarc AB har beslutat att genomföra en kapitalanskaffning om 60 miljoner kronor genom lån och nyemissioner. 20 miljoner kronor är redan säkrade av en grupp investerare. Bolagets styrelse har beslutat att emittera ett lån om högst 20 miljoner kronor till ett garantikonsortium. Långivarna förbinder sig att omvandla lånebeloppen till aktier, genom en riktad nyemission om 40.000.000 aktier till en teckningskurs om 50 öre per aktie och nominellt belopp 50 öre. Vidare beslutade styrelsen att till långivarna ge ut optionsrätter som ger rätt att teckna 40.000.000 aktier till en teckningskurs av 1 krona per aktie och nominellt belopp 50 öre. Styrelsens beslut förutsätter ett godkännande av en extra bolagsstämma.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2