Annons
Annons
© Maksim-pasko-dreamstime.com Elektronikproduktion | 27 februari 2012

Från Lindebergh elektronik och ut i Europa

Andrej Scepanski hjälper små och medelstora företag med verksamhets- och affärsutveckling, där organisationsutveckling, ledarskap, kvalitetssäkring och internationalisering ligger i fokus. Vägen har gått från bland annat Lindebergh och ut i Europa.
Svenska entreprenörer borde satsa betydligt mer på utlandsetablering och export tycker Andrej Scepanski:

-Vi hjälper svenska företag med affärsmöjligheter och etablering i Polen. Det är den mest expansiva ekonomin i regionen som ligger i vårt närområde. © Andrej Scepanski

Hans bolag Artisma Consulting som är ”spindel i nätet” i nätverket Svensk Enterprise Partner hjälper sina kunder med specialiserad kunskap inom strategiska områden såsom Processoptimering (Lean, six sigma), interim management, kvalitets/miljöledning (ISO9001, 13485/14001), industrialisering (NPI) och etablering på nya marknader.

Andrej är också medgrundare till föreningen Svenska Exporttjänsteföretagen. Föreningens syfte är att exponera medlemsföretagen för svenskt näringsliv så att svenska företag blir medvetna om och anlitar de tjänster medlemsföretagen erbjuder vid internationell tillväxt.

-Vi arbetar för kulturell mångfald, konkurrens på lika villkor och ökad valfrihet för svenska företag vid köp av subventionerade exporttjänster (att införa ”exportcheckar”).

Föreningen har idag cirka 30 medlemsföretag och fungerar som ett icke-statligt alternativ till Exportrådet.

Andrej Scepanski har en gedigen bakgrund inom svenskt näringsliv sedan 1978 och inom elektronikindustrin har han varit verksam sedan 1995. Arbetat har bland annat inneburit att han byggt upp kvalitetsledningssystem hos Lindebergh (där han också var vd och ägare under en tid) men också hos Teknoprod, Teknosystem, Legotronic, EQ/PartnerTech med flera.

- Att arbeta både som ägare och vd för Lindebergh gav mig enorm arbetsglädje och inspiration av att arbeta med krävande kunder men det innebar också fullständigt engagemang i företagets samtliga processer. Företaget genomlevde kraftig tillväxt och vi fick lära oss att hantera växtvärk genom att fokusera oss på rätt kunder och produkter, förhandla fram lönsamma kontrakt, omstrukturera organisationen och outsourca volymproduktion till Polen.

-Vi satsade på kvalitativa och krävande affärssegment med tyngdpunkt på militär- och medicinteknik. Vi hade ambition om att vara bäst i klassen. Som första kontraktstillverkaren i Mälardalen hade vi produktion i eget renrum, erhöll alla erforderliga certifikat inom ISO 9001, 13485, 14001 och godkännanden av amerikanska och japanska myndigheter för tillverkning av medicintekniska produkter.

Under åren 2004-2007 uppnådde företaget både den snabbaste tillväxten och sin högsta omsättning någonsin:

-Vi klarade av utmaningen tack vare en konsekvent och medveten satsning på kundfokus och enormt duktiga, engagerade och lojala medarbetare.
Men det fanns också tuffa tider och nedgångar relaterade till världskrisen med tunga år i branschen.

- Epoken Lindebergh Elektronik är nu över och jag går vidare mot nya utmaningar med de lärorika och utmanande erfarenheterna i bagaget, säger Andrej Scepanski.

Läs också del 2

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-2