Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Roza-dreamstime.com Elektronikproduktion | 01 mars 2012

Världsläget drabbade också Sivers

"Intäkterna från etablerade produkter minskade något i relation till förra året beroende på svagare efterfrågan. Orsaken var turbulens inom världsekonomin vilket gjorde att prognostiserade beställningar senarelades, minskade i volym eller helt uteblev", skriver företaget.
Kistabaserade mikrovågsföretaget Sivers nettoomsättningen minskade med 13%. Samtidigt gick man från en förlust på 1,6 miljoner kronor till en förlust på 0,8 miljoner.

För året fanns flera positiva händelser:

"Under året erhölls ett flertal, strategiskt viktiga, testbeställningar och i slutet av Q2 gjordes en framgångsrik leverans av tredje generationens mm-vågsutrustning till en Nordamerikansk kund. I slutet av året erhölls en prototyporder från Ericsson på 60 GHz converters. Bolagets mm-vågsprodukter ställs ut av kunder på mässan Mobile World Congress i Barcelona."

2011
· Nettoomsättningen för helåret minskade med 13,6% till 17.153 (19 844) KSEK
· Rörelseresultatet uppgick till -842 (-1.632) KSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -858 (-1.758) KSEK
· Resultat per aktie SEK -0,09 (-0,29)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-2