Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Batman2000-dreamstime.com Elektronikproduktion | 07 mars 2012

Därför vågar sig ingen på prognoser för EMS-industrin

I vanliga fall brukar strategerna överösa marknaden med 5-årsprognoser vid denna tid på året. Hittills lyser de med sin frånvaro. Varför?
I år har det rått tveksamhet kring att göra prognoser som gäller längre än de närmaste kvartalen. Speciellt gäller detta hur mycket produktion som kommer att läggas ut till kontraktstillverkare och hur stor den tillgängliga marknaden är.

Den enda prognosen som Charlie Barnhart & Associates har hittat och som täcker mer än ett år framåt är från InForum. Den visar måttlig tillväxt för TAM (Total addressable market) och hur mycket produktion som läggs ut.

Charlie Barnhart har förutspått sedan slutet av 2009 att marknaden skulle tappa fart mot 2Q 2012. De gjorde då bedömningen att EMS-marknadens tillväxt förvisso inte skulle stanna, men väl gå långsammare och plana ut.

Charlie Barnhart förutspådde också att man vid denna tid skulle nå kurvans högsta punkt gällande marknadens mognadsgrad och att negativa år skulle följa som ett resultat av ökande kostnader, risker och trender som pekar på mer in-sourcing.

Att outsourcing till EMS:are saktar ner beror på fundamentala anledningar. Charlie Barnhart tror att det här kan komma att förändra industrin i grunden gällande hur komponenter blir produkter. Det kommer att påverka hur, var och vem som är tillverkare och det kommer att påverka produktens hela livscykel.

Här är några trender som Charlie Barnhart tror är viktiga:

- Trots mycket positiv energi i industrin som bland annat drivs av nordamerikansk valårsoptimism blir det ändå ett utmanande år.

- De fullt belastade direkta arbetskostnaderna i Kina kommer att öka med 8% från 4Q 2011 till 4Q2012. För till exempel nordamerikanska OEM-företag är arbetskostnaden i Mexiko nu lägre än de i Kina.

- Ökade kostnader hos ODM-företag tillsammans med högre arbetskostnader hos EMS:are kommer att göra att de förväntade marginalerna på produkter går upp, något som påverkar antalet producerade produkter.

- Konsolideringar inom industrin kommer att fortsätta.

- Många medelstora och större EMS:are kommer att migrerar till ODM-modellen. Det här är synligt i bland annat Taiwan. (En närmare beskrivning av vad ODM innebär finns här)

- En stor andel EMS:are kommer att gå ur tjänstemarknaden och gå mer mot en OEM-modell.

- Vid något tillfälle kommer förändringarna att leda till att den tillgängliga kapaciteten inom EMS-industrin sjunker under efterfrågan. OEM-företagen kommer då att tvingas till in-sourcing och OEM:arna förlorar fördelar och kontroll över sina nuvarande prismodeller.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1