Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© fotosonar-dreamstime.com Elektronikproduktion | 16 mars 2012

Partnertech störst i informationsteknologi

Marknadsområdet Informationsteknologi är störst för kontraktstillverkaren Partnertech.
Marknadsområdet Försvar och marin utgjorde 7,9% av PartnerTech under helåret 2011.Försäljningen för fjärde kvartalet isolerat uppgick till SEK 62,8 miljoner (40,8). Försäljningen för marknadsområdet under helåret 2011ökade kraftigt jämfört med 2010 och uppgick till SEK 183,0 miljoner (121,2).

Marknadsområdet Industri utgjorde 21,5% av PartnerTech under helåret 2011. Inom marknadsområdet Industri ser Partnertech en positiv trend i fjärde kvartalet där försäljningen uppgick till SEK 132,4 miljoner (122,5). För helåret 2011 uppgick försäljningen till SEK 500,1 miljoner (457,3).

Marknadsområdet Informationsteknologi utgjorde 27,6% av PartnerTech under helåret 2011. Försäljningsutvecklingen för området Informationsteknologi har varit negativunder fjärde kvartalet.
Omsättningen uppgick till SEK 156,6 miljoner (174,1). För helåret har dock marknadsområdet haft
en positiv utveckling. Försäljningen uppgick till SEK 640,4 miljoner (570,7) för 2011.

© Partnertech

Marknadsområdet Medicinsk teknik och instrument utgjorde 17,3% av PartnerTech under helåret 2011. För fjärde kvartalet uppgick försäljningen till SEK 107,9 miljoner (106,8). För helåret 2011 uppgick försäljningen till SEK 401,4 miljoner (430,7). Nedgången kan primärt härledas till en negativ utveckling under första halvåret 2011då några kunder valde alternativ försörjningsbas.

Marknadsområdet Miljöteknik utgjorde 20,5% av PartnerTech under helåret 2011. Intresset för produkter inom marknadsområdet Miljöteknik har varit stort under hela 2011. Tillväxten kan primärt härledas till en positiv marknadsutveckling för ett antal kunder inom området. För det fjärde kvartalet uppgick försäljningen till SEK 145,8 miljoner (133,9). Försäljningen under helåret 2011 uppgick till SEK 475,8 miljoner (427,1).

Marknadsområdet Sälj- och betalningslösningar utgjorde 5,2% av PartnerTech under helåret 2011. Den negativa försäljningsutvecklingen inom området som vi upplevde under första halvåret 2011 har fortsatt under andra delen av året och kan härledas till en nedgång på ett antal kunder. För det fjärde kvartalet isolerat sjönk försäljningen till SEK 32,3 miljoner (39,5). Ackumulerad försäljning under 2011 uppgick till SEK 121,4 miljoner (174,2).

Personal

Det genomsnittliga antalet heltidsanställda för 2011 uppgick till 1'292 (1'328). Vid periodens slut hade koncernen 1'306 (1'269) heltidsanställda.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1