Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© jakub-krechowicz-dreamstime.com Elektronikproduktion | 18 april 2012

HMS på fortsatt osäker marknad

"Den osäkerhet vi tidigare givit uttryck för om våra marknader består", skriver företaget.
Första kvartalets omsättning uppgick till 96 miljoner (92) motsvarande en ökning på 5 % och rörelseresultatet uppgick till 14 miljoner (18)
Orderingången under första kvartalet uppgick till 116 Mkr (97)
Under kvartalet erhöll HMS den största enskilda ordern i bolagets historia, uppgående till 16 miljoner.

"Gällande våra viktigaste marknader ser vi att den svagt positiva utvecklingen på den amerikanska marknaden fortsätter, Tyskland är avvaktande medan den japanska ter sig fortsatt osäker. Vi ser ett fortsatt inflöde av nya design-wins vilket bekräftar vår starka position i marknaden och attraktiviteten i vårt produkterbjudande, men dessa nya kunder kommer att generera intäkter först 2013 och framåt.

Efterfrågan på kundanpassningar av HMS teknologi är fortsatt hög och inom området embedded erhöll vi under det första kvartalet den största ordern i företagets historia, uppgående till 16 miljoner. Förutsättningarna för en fortsatt långsiktig tillväxt bedöms oförändrade även om våra kunder kortsiktigt intar en försiktig attityd", säger vd Staffan Dahlström.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1