Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© bahar-bostanci-dreamstime.com Embedded | 25 april 2012

Prevas ökar takten

OmsÀttningen ökade under kvartalet frÄn 155,4 miljoner till 173,3 miljoner. Resultatet blev dock, pÄ grund av omvÀrldsfaktorer, nÄgot lÀgre - 12,1 miljoner mot föregÄende 15,4.
"Prevas tillvÀxt har under Ärets första kvartal fortsatt att stiga, med en omsÀttningsökning pÄ 11,5 procent. EfterfrÄgan av Prevas tjÀnster har mot slutet av kvartalet ökat. Det allmÀnna konjunkturlÀget Àr fortsatt osÀkert, vilket pÄverkar vÄra kunder som Àr mer försiktiga med uppstart av större utvecklingsprojekt. Detta har för Prevas del resulterat i en tillfÀllig lÀgre belÀggningsgrad, vilket har medfört ett mindre tapp pÄ resultatmarginalen", skriver man idag.

JANUARI - MARS

OmsÀttning 173,3 Mkr (155,4)
Rörelseresultat EBIT 12,1 Mkr (15,4)
Rörelsemarginal EBIT 7,0 % (9,9)
Resultat efter skatt 8,8 Mkr (11,1)
Resultat per aktie 0,84 kr (1,05)
Likvida medel 9,0 Mkr (14,3)

För omrÄdet Produktutveckling Àr utvecklingen stark. Prevas har under perioden Àven kunnat skönja ett trendbrott i att kunderna efterfrÄgar mer och mer helhetsÄtaganden.

AffÀrsomrÄdet Industrisystem har drabbats av den försiktighet som rÄder gÀllande investeringar. HÀr sÄg man dock en ljusning mot andra halvan av kvartalet.

"Sammanfattningsvis tror vi pÄ en positiv utveckling för Äret i sin helhet. Detta medför att vi fortsÀtter Prevas offensiva satsning pÄ nya etableringar samt ett breddat affÀrserbjudande, bÄde genom organisk tillvÀxt och förvÀrv. TillvÀxt med lönsamhet Àr vÄra ledord", kommenterar vd Mats Lundberg.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1