Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 02 maj 2012

Sorubin: patentansökan inlämnad

Det svenska miljöteknikföretaget Sorubin har vidareutvecklat sin energieffektiva luftare Microluft till att vara fullt fungerande också i orensat avloppsvatten.
Luftaren klarar nu av att pumpa inte bara fibrer (hår och textilier) utan också fasta föremål utan behov av tilläggssystem. Det betyder minimerade driftsstörningar och igensättningsproblem. Resultaten kommer från tre månaders körning i orensat avloppsvatten i Gravmark i norra Sverige. En patentansökan har lämnats in för den nya versionen av Microluft.

Sorubin slutförde nyligen ett tre månader långt test av den nya versionen av sin bottenmonterade luftare Microluft. Hydrauliken i Microluft har ändrats så att luftaren nu kan hantera det som normalt finns i orensat avloppsvatten: hår, hopflätade trasor av fibrer och fasta föremål (hygienartiklar, tyg m m). Slitskivan har också en helt ny design, och introducerar ”rivspår” i patentansökan.

Testerna utfördes under tre månader vid UMEVAs reningsverk i Gravmark i norra Sverige. Det visade sig att den nya versionen av Microluft fungerade helt störningsfritt i orensat avloppsvatten. Det blev ingen igensättning under hela testperioden på tre månader. Luftarens funktionalitet påverkades alltså inte av vattnets innehåll. Alla fibrer och fasta föremål passerade smidigt genom Microluft och vidare till sedimenteringstanken. Resultaten visade också på uttalad finfördelning av både fibrer och fasta partiklar. Samtidigt som syrehalten i vattnet ökade markant till en lägre energiförbrukning.

- Vi är mycket tacksamma mot UMEVA som upplåtit verket till detta test. Med vår vidareutvecklade Microluft kan vi nu tillhandahålla energieffektiv luftning även i mycket besvärliga vatten. I sommar börjar vi leta efter en samarbetspartner för att utveckla och lansera vår igensättningsfria pumpteknologi på världsmarknaden för avloppspumpar, förklarar Stefan Sandström, vd, Sorubin.

Sorubin har lämnat in en patentansökan för denna pumpteknologi. Då denna innovation även är intressant för pumpbranschen förbereder man samarbete med ett pumpföretag. Igensättningsproblematiken i orensat avloppsvatten har idag flera olika lösningar. Dessa lösningar bygger på komplementsystem som till exempel skärande knivar, indragbara impellrar och back-program. Sorubins tekniska lösning är sannolikt den första pumplösningen för orensat avloppsvatten som inte kräver någon form av stödsystem för att fungera.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-2