Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 04 maj 2012

Lägre omsättning för Cybercom

Omsättningen under första kvartalet 2012 uppgick till 374,8 MSEK (382,1) med EBITDA om 26,3 MSEK (29,8)
och marginal 7,0% (7,8).
"Jämfört med föregående år ser vi en naturlig omsättningsminskning till följd av de neddragningar Cybercom gjort i koncernen under 2011. Den svenska verksamheten visar fortsatt tillväxt, medan vår internationella verksamhet har haft en negativ utveckling, med undantag från Polen som utvecklas mycket väl", skriver vd och koncernchef Niklas Flyborg.

Han fortsätter:

"Marknadsläget för våra verksamheter har i stort varit stabilt, med överlag god efterfrågan. Vi märker dock längre säljcykler vad gäller större projektåtaganden. I Sverige har efterfrågan under kvartalet varit god, vilket resulterat i en bra omsättningsökning. Vi har i kvartalet använt en hög andel underkonsulter och eftersträvar en bättre balans mellan efterfrågan och egna konsulter. I Finland går omställningen enligt plan med fortsatt återhämtning till bättre lönsamhetsnivåer efter föregående års neddragningar.

Utöver detta kommer vi att höja effektiviteten genom att under året optimera Cybercoms globala struktur och leveranskapacitet för att nyttja bolagets affärsmodell bättre."

Siffror:

Omsättningen uppgick till 374,8 MSEK (382,1)

Rörelseresultat EBITDA var 26,3 MSEK (29,8) och rörelsemarginal EBITDA var 7,0% (7,8)

Rörelseresultat EBIT var 18,5 MSEK (2,9) och rörelsemarginal EBIT var 4,9% (0,8)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 13:08 V11.10.14-1