Annons
Annons
© Homiel-dreamstime.com Elektronikproduktion | 09 maj 2012

Addtechs år: 24 procent plus

Addtechs rörelseresultat ökade under verksamhetsåret med 24 procent till 470 miljoner kronor (380) och rörelsemarginalen uppgick till 9,0 procent (8,6).
Addtechkoncernens nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 18 procent till 5 200 miljoner (4 418).

"Under det första halvåret var efterfrågan överlag bra för våra verksamheter. Den egengenererade tillväxten var god även under det andra halvåret trots att ett flertal kunder uppvisade större försiktighet i sina beställningsprognoser. Därmed har efterfrågan inom våra produktoch marknadsområden fortsatt haft en positiv utveckling, men marknadsbilden är mer splittrad än tidigare och det skiljer mellan olika geografiska marknader, kundsegment och produktnischer", skriver företaget i sin årsredovisning.

"Under det andra halvåret upplevdes en ökad oro över marknadsläget hos våra kunder i samtliga nordiska länder. Totalt
sett har efterfrågan varit stabil under det fjärde kvartalet trots att osäkerheten har resulterat i en dämpad efterfrågan och förseningar i leveransplaner till vissa kunder. De kundsegment som utvecklats bäst under året är maskinbyggare och mobilhydraulik. Affärsläget har varit stabilt inom telekom medan det har varit svagare efterfrågan inom segmenten elektronikindustri och medicinteknik."

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-2