Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 maj 2012

Bättre hos Impact Coatings

Bolagets intÀkter ökade 14 % till 4 429 tkr (3 873 tkr) och resultatet förbÀttrades till -6 630 tkr (-8 482 tkr).
ResultatförbÀttringen Àr en följd av pÄgÄende kostnadsnedskÀrningar, fokus pÄ eftermarknadsförsÀljning samt reavinst i samband med minskning av kapitalbindning i rÄvaror, skriver företaget.

Den nya organisationen har ocksÄ under större delen av perioden varit sysselsatt med förberedelserna för den strategiskt viktiga systemaffÀr som tecknades strax innan delÄrsrapportens offentliggörande. AffÀrens verkstÀllande sker huvudsakligen under kvartal 2-3, men avser samtidigt ett lÄngsiktigt samarbete inkluderande materialleveranser, service och support samt möjliga framtida meraffÀrer.

Starkt bidragande till affÀren har varit mycket goda referenser frÄn befintliga systemkunder och samarbetspartners, vilka uttryckt ett starkt förtroende för Impact Coatings och Bolagets teknologi. Samtidigt förvÀntas det nu tecknade affÀrskontraktet ytterligare underlÀtta ocksÄ andra affÀrsavslut, dÄ den aktuella kunden har mycket hög status i sin bransch.

Elektriska kontakter

AffÀrsdialogen med de kunder som under hösten kvalificerade Silver MaxPhase, SMP, utifrÄn ett tekniskt perspektiv, har fortgÄtt under perioden, dock utan att nÄ fram till avslut utöver den affÀr med Huber + Suhner som offentliggjordes strax innan denna rapport. Dialogen fortsÀtter dock med de övriga kunderna.

Efter periodens slut har tvÄ mÀssdeltaganden genomförts vid ICMCTF i San Diego samt SVC i Santa Clara, Silicon Valley. Aktiviteterna har bidragit till att ytterligare intressenter nu planerar att utvÀrdera Bolagets teknologi.


Sammanfattat

- Summa intÀkter uppgick under första kvartalet till 4 429 tkr (3 873 tkr)
- Resultatet blev -6 630 tkr (-8 462 tkr)
- Kassaflödet för perioden uppgick till -4 216 tkr (-9 039 tkr)
- Soliditeten var 91,5 % (91,9 %)
- Kontrakt tecknat med kontaktdonstillverkaren Huber + Suhner
- Omorganisation och kostnadsreduktion genomförd
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-05 15:01 V11.10.4-1