Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 maj 2012

Bättre hos Impact Coatings

Bolagets intäkter ökade 14 % till 4 429 tkr (3 873 tkr) och resultatet förbättrades till -6 630 tkr (-8 482 tkr).
Resultatförbättringen är en följd av pågående kostnadsnedskärningar, fokus på eftermarknadsförsäljning samt reavinst i samband med minskning av kapitalbindning i råvaror, skriver företaget.

Den nya organisationen har också under större delen av perioden varit sysselsatt med förberedelserna för den strategiskt viktiga systemaffär som tecknades strax innan delårsrapportens offentliggörande. Affärens verkställande sker huvudsakligen under kvartal 2-3, men avser samtidigt ett långsiktigt samarbete inkluderande materialleveranser, service och support samt möjliga framtida meraffärer.

Starkt bidragande till affären har varit mycket goda referenser från befintliga systemkunder och samarbetspartners, vilka uttryckt ett starkt förtroende för Impact Coatings och Bolagets teknologi. Samtidigt förväntas det nu tecknade affärskontraktet ytterligare underlätta också andra affärsavslut, då den aktuella kunden har mycket hög status i sin bransch.

Elektriska kontakter

Affärsdialogen med de kunder som under hösten kvalificerade Silver MaxPhase, SMP, utifrån ett tekniskt perspektiv, har fortgått under perioden, dock utan att nå fram till avslut utöver den affär med Huber + Suhner som offentliggjordes strax innan denna rapport. Dialogen fortsätter dock med de övriga kunderna.

Efter periodens slut har två mässdeltaganden genomförts vid ICMCTF i San Diego samt SVC i Santa Clara, Silicon Valley. Aktiviteterna har bidragit till att ytterligare intressenter nu planerar att utvärdera Bolagets teknologi.


Sammanfattat

- Summa intäkter uppgick under första kvartalet till 4 429 tkr (3 873 tkr)
- Resultatet blev -6 630 tkr (-8 462 tkr)
- Kassaflödet för perioden uppgick till -4 216 tkr (-9 039 tkr)
- Soliditeten var 91,5 % (91,9 %)
- Kontrakt tecknat med kontaktdonstillverkaren Huber + Suhner
- Omorganisation och kostnadsreduktion genomförd

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-09-21 11:51 V11.0.0-1