Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© num007-dreamstime.com Komponenter | 08 juni 2012

Prognosen för passiva komponenter i Europa 2011-2012

Det är i dagsläget svårt att förutse vilken påverkan det ekonomiska och politiska klimatet i världen får på den europeiska marknaden. Ledtiderna verkar dock enligt medlemmarna i EPCIA vara tillbaka på det normala.
Ralph Bronold, President för EECA-EPCIA, säger att efter återhämtningen 2010 och en tillväxt på 46% växte marknaden för passiva komponenter ytterligare 7% 2011. Prognosen för året är dock en tillbakagång med 1% till ett marknadsvärde av 4,5 miljarder euro.

Efter en enorm ökning på transistor-marknaden 2010 då den ökade med 64% såg man ytterligare tillväxt med 12% år 2011. Den nuvarande ekonomiska situationen samt höga lagernivåer gör att man förutser en minskning med 5% under 2012. Omsättningen hamnar då på 1720 miljoner euro.

För motstånd ser det ut som följer: marknaden växte med 47% 2010 och ytterligare 2% 2011 till 730 miljoner euro. Under 2012 förväntas marknaden växa med ytterligare 2%.

Den kombinerade marknaden för elektromagnetiska komponenter och RF-filter har ökat med 5% 2011 efter att först ha växt med 43% under 2010. För 2012 tror man på en tillväxt på omkring 3%.

Ledtiderna är tillbaka på det normala. Inom vissa branscher ser man dock fler kortsiktiga order, speciellt inom automotiva kunder och industrikunder. Vissa medlemmar är oroade över att högre efterfrågan under andra halvan av året återigen kommer att pressa marknaden och göra det svårare att uppfylla kortsiktiga order.

Utveckling per segment för passiva komponenter:

Den automotiva sektorn förutspås växa ytterligare tack vare nya krav på säkerhets- och komfortlösningar. Elektriska fordon samt hybridfordon kommer också att driva viss försäljning av komponenter. Den automotiva marknaden var stark under 2011 (+13%). Biltillverkarna är dock något mindre optimistiska för detta år.

Industrimarknaden är fortsatt viktig i Europa tack vare trender mot energieffektivisering, förnyelsebar energi och automation. I kontrast till den första halvan utvecklades den andra halvan av 2011 negativt (-19%). Det här berodde på problemen inom vindkraftsindustrin och solcellsindustrin. 2011 slutade på samma nivåer som 2010. För detta år är utsikterna nyligen satta till något positivare. Det här beror delvis på att lagernivåerna inom industrin har sjunkit.

Telekommarknaden har dragit nytta av den starka försäljningen av smartphones 2011, något som ökat behovet av fler basstationer. Det gjorde att denna marknad växte med 6% 2011.

Passiva komponenter för konsumentelektronik gick starkt fram till mitten av 2010 men fick se en minskning med 9% 2011. Försäljningen av platt-TV gick sämre än förväntat och marknaden verkar vara något mättad. Ingen direkt tillväxt väntas heller trots olympiska spel och europeiska mästerskapet i fotboll.

Distributionssegmentet rapporterar höga inventarienivåer. Det här leder till lägre orderingång under första halvan av året. Under andra halvan kan segmentet öka.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-1