Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 04 juli 2012

Biosensor drar ned

Då bolaget inte lyckats nå försäljningsmålen för året tvingas man nu skära i verksamheten.

Långt gångna förhandlingar med distributörer och slutkunder pågår, men bolaget behöver fokusera sina resurser till kärnan i verksamheten. Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att genomföra personalneddragningar inom huvudsakligen icke-kärnverksamhet såsom funktionerna ekonomi & finans, R&D och logistik. Genom fokuseringen av resurserna sänks Biosensors break-even nivå, vilket innebär att Bolaget kan nå lönsamhet med färre sålda utrustningar. Det är styrelsens syn att Bolaget måste prioritera för att komma till en nivå i sin organisation och overhead där det råder balans mellan intäkter och kostnader på årsbasis. Neddragningarna har en viss direkt effekt men huvuddelen av besparingarna kommer efter 6 månader samt full effekt efter 12 månader. Efter 6 månader, med aktuella personalförändringar, kommer personalkostnaderna sänkas från nuvarande cirka 0,8 miljoner per månad till cirka 0,4 miljoner per månad. Styrelsen bedömer att neddragningarna inte, på kort- och medellång sikt, ska påverka Biosensors möjligheter att upprätthålla försäljning och leverans till befintliga eller kommande kunder. Bolaget kommer dock löpande utvärdera effekten av programmet och sätta in åtgärder där det skulle visa sig behövas.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2