Annons
Annons
Annons
Annons
© jackie-egginton-dreamstime.com Elektronikproduktion | 11 juli 2012

Automation Region får 5,4 miljoner

Automation Region har från Tillväxtverket beviljats medel för att fortsätta klusterutvecklingen med 5,4 miljoner kronor under tre år.

Motsvarande medfinansiering tillkommer från Mälardalens högskola, Automation Region, Länsstyrelsen Västmanland och Västerås Science Park. Projektet som tilldelas medel heter AIR2020 Automation Innovation Region– och har som syfte att öka den innovativa förmågan hos dagens och tillkommande medlemmar i företags-klustret Automation Region. - Ambitionen är att skapa en kritisk massa av kompetenser och att stödja och stärka klusterföretagens närvaro på internationella marknader, säger Automation Regions processledare Helena Jerregård. Fokus ligger på att skapa kontakter på klusternivå kring Östersjön. AIR2020 har ett antal aktiviteter för att bygga upp uthålliga innovationsprocesser och stärka små och medelstora företags innovationsarbete. Flera av aktiviteterna har ett genusfokus, där bland annat ett team av kvinnliga innovationspiloter,– AIR FORCE,– ska initiera gemensamma processer och leda en tankesmedja för nya innovationer. Projektet kommer att arbeta med olika mätetal för innovationskraft och berör även kompetensförsörjningsfrågor, vilket är förutsättning för ett långsiktigt hållbart kluster. AIR2020 bidrar genom sina aktiviteter till tillväxtstrategier som Östersjöstrategin och EU2020.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2