Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© firaxissmooke-dreamstime.com Elektronikproduktion | 13 juli 2012

Partnertech summerar positivt halvår

Trots en viss avmattning från första kvartalet ökade omsättningen med 2% i lokala valutor jämfört med samma kvartal 2011 och rörelseresultatet uppgick till 12 miljoner kronor.

"I andra kvartalet har vi i likhet med många andra aktörer påverkats av osäkerheten i omvärlden där vissa kunder har dragit ner och andra flyttat fram volymer men det finns en underliggande positiv bild. Vi har i kvartalet tecknat avtal med nya kunder och utökat samarbetet med existerande kunder i form av nya ordrar och avsiktsförklaringar. Vi har även breddat basen för vårt erbjudande inom maskinbearbetning genom förvärvet av Aerodyn AB som inriktar sig på kontraktstillverkning av tunga komponenter till bland annat fartygsframdrivning", skriver företaget. "Detta förbättrar också förutsättningarna för att balansera civil- och försvarsandelen inom marknadsområdet Försvar och marin. Samtidigt som vi förstärkt vårt erbjudande inom maskinbearbetning har vi i kvartalet gjort en del förändringar i vår kundbas samt konsoliderat vår verksamhet för systemintegration i Finland till enheten i Vantaa - detta som ett led i att vi kontinuerligt ser över vår interna struktur med lönsamhet och kapitalbindning i fokus. De utmaningar vi upplevde i första kvartalet i vår enhet i Myslowice, där ökad beläggning initialt belastat vår effektivitet, kvarstår delvis men de största flaskhalsarna i produktionsprocessen har åtgärdats i slutet av andra kvartalet. Från de nya samarbetsavtal som tecknats tidigare under året ser vi de första serieleveranserna komma igång i tredje kvartalet. Tillsammans med de volymer kunderna nu skjutit framför sig utgör detta en god beläggning för kommande kvartal." Andra kvartalet 2012 - Nettoomsättningen uppgick till 564 MSEK (562) - Rörelseresultatet uppgick till 12 MSEK (5) - Resultatet efter skatt uppgick till 0 MSEK (0) - Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,02 SEK (0,01) - Kassaflödet efter investeringar uppgick till 3 MSEK (0) Första halvåret 2012 - Nettoomsättningen uppgick till 1174 MSEK (1 149) - Rörelseresultatet uppgick till 33 MSEK (8) - Resultatet efter skatt uppgick till 13 MSEK (-4) - Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,00 SEK (-0,33) - Kassaflödet efter investeringar uppgick till -16 MSEK (16) - Soliditeten uppgick vid periodens slut till 38 procent (38)
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2