Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 juli 2012

Bra kvartal för Beijer Electronics

Beijer Electronics omsättning oh resultat var lägre under det andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Dock ökade orderingång, omsättning och resultat jämfört med första kvartalet 2012.

"Den akuta eurokrisen under perioden skapade en stor säkerhet om den fortsatta ekonomiska utvecklingen och lade en hämsko på beslut, investeringar och ekonomisk aktivitet. Det drabbade efterfrågan i Europa och främst koncernens affärsområde Automation. Trots den rådande osäkerheten i marknaden hyser Beijer Electronics en stark tilltro till framtiden och fortsätter att investera i tillkommande resurser inom marknad och försäljning. Långsiktigt stärker Beijer Electronics sin internationella konkurrenskraft. Ett verkligt kvitto var koncernens hittills enskilt största order på cirka 30 mkr som IDC erhöll inom järnvägssegmentet i USA. Detta befäster vår ledande position inom detta segment där vi ser en stor framtida marknadspotential. Efter stora investeringar i produktutveckling under de senaste åren står IDC väl rustat för framtida tillväxt", skriver företaget. Första halvåret - Orderingången uppgick till 724,5 mkr (731,4). - Nettoomsättningen blev 689,1 mkr (729,9). - Rörelseresultatet uppgick till 52,0 mkr (81,7). - Vinsten efter skatt blev 20,8 mkr (57,4). - Vinsten per aktie var 1,00 kronor (2,92). Andra kvartalet - Orderingången var 371,5 mkr (381,0). - Nettoomsättningen uppgick till 350,2 mkr (367,9). - Rörelseresultatet blev 26,5 mkr (40,6). - Vinsten efter skatt uppgick till 8,0 mkr (29,0). - Vinsten per aktie var 0,39 kronor (1,47). - Genombrottsorder inom järnvägssegmentet från Toshiba uppgående till 4 musd.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1