Annons
Annons
Annons
Annons
Embedded | 17 juli 2012

Prevas precis över nollan

Orderingången ökade med 27 procent andra kvartalet jämfört med samma period förra året. Detta till trots presenterar Prevas ett sämre resultat.

Orsaken till resultatförsämringen för perioden förklaras bland annat av den internationella ekonomiska osäkerheten som lett till försiktighet bland våra internationella industrikunder, en tillfällig sämre konsultbeläggning i början av andra kvartalet och start av nysatsningar som för andra halvåret kommer att ge positiva resultat, skriver företaget och fortsätter: Trots periodens svagare resultat och lägre beläggning under våren tror vi på en positiv utveckling där resultaten av våra offensiva satsningar samt bredare affärserbjudande kommer att ge goda resultat för andra halvåret. Den starka orderingången ger även förutsättningar till fortsatt expansion. Under perioden har man bland annat förvärvat Zetiq Development i Karlskoga. Företaget har specialistkompetens inom sensorapplikationer. Januari-juni Omsättning 336,7 Mkr (311,6) Rörelseresultat EBIT 13,1 Mkr (27,9) Rörelsemarginal EBIT 3,9 % (9,0) Resultat efter skatt 8,9 Mkr (20,2) Resultat per aktie 0,84 kr (1,89) Likvida medel 14,3 Mkr (17,2) April-juni Omsättning 163,4 Mkr (156,2) Rörelseresultat EBIT 1,0 Mkr (12,5) Rörelsemarginal EBIT 0,6 % (8,0) Resultat efter skatt 0,1 Mkr (9,0) Resultat per aktie 0,00 kr (0,84)
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1