Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 juli 2012

AQ minskade något

Resultatet landade på 58 miljoner för kvartalet. Omsättningen minskade under perioden något.

Den minskade omsättningen berodde på att ett större projekt till järnvägsindustrin slutlevererades under föregående år. Styrelsen gör idag bedömningen att tredje kvartalet kommer att uppvisa en något lägre omsättning än andra kvartalet med en likartad nettomarginal. Koncernen strävar efter fortsatt lönsam tillväxt inom sina affärsområden. Tillväxten skall ske både organiskt och via förvärv. Januari - juni 2012 * Nettoomsättning 1 075 MSEK (1 158) * Beställningsingång 1 118 MSEK (1 228) * Rörelseresultat 58 MSEK (80) * Resultat efter finansiella poster 58 MSEK (76) * Soliditet 57 % (57) * Vinst per aktie efter skatt 2,54 SEK (3,30) AQ-koncernen är verksam inom två affärssegment: Komponent som producerar transformatorer, kablage, mekanikdetaljer, stansad plåt och formsprutad termoplast samt System som producerar system, kraft- och automationslösningar samt monterar kompletta maskiner i nära samarbete med kunderna.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2