Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Printline Mönsterkort | 27 augusti 2012

Intervju: 25 år med Printline – och fler följer

Den danska mönsterkortstillverkaren Printline firar nu i år sitt 25-årsjubileum. Evertiq har intervjuat vd Mark Jespersen om nutid och framtid, Skandinavien och världen.

Att vara en mönsterkortstillverkare i Skandinavien har inte varit utan sina utmaningar. I både Sverige och Danmark tvingades företag att slå igen under åren som följde krisen 2008. Printline är ett av företagen som överlevde.
”Vi behöver ha fler ägg i vår korg, så att säga." Vd Mark Jespersen
Idag har Printline 25 anställda och man driver en fabrik på 4000 kvadratmeter. Basen är den danska staden Odense. Mark Jespersen beskriver företaget som en fullservice-leverantör och man använder bara underleverantör till mindre saker. ”Efter att krisen slog till mot den skandinaviska industrin har vi arbetat hårt på att komma tillbaka. Det var givetvis inte bara Printline som påverkades, all industri i Sverige, Danmark och Norge blev det också. Det var tuffa år för oss alla, speciellt med växande konkurrens från Kina”. Printline 2.0 De tuffa åren var dock inte bara av ondo. För Printlines del erbjöd det en möjlighet att stöpa om verksamheten. Idag ser företaget framåt och man har lämnat elddopet bakom sig, det som svalde så många andra företag. Idag återfinns kunderna givetvis i Danmark, men också i Sverige, Norge och Tyskland för att nämna de större marknaderna. Dessutom har man arbetat hårt med att bredda verksamheten. Traditionellt sett har man varit en stark leverantör av prototyper, idag erbjuder man också stenciler och produkter inom semi-flex och flex-rigid (som introducerades i större skala nu innan sommaren). Man har även tagit ett steg in på volym-marknaden genom sourcing-projekt.
”Vi behöver möta våra konkurrenter och det de gör”, förklarar Mark Jespersen. ”Vi behöver ha fler ägg i vår korg, så att säga. Det här ger oss en bättre räckvidd, speciellt med tanke på fördelen av att vi har personal nära våra kunders marknader”. Det var för några år sedan förändringsarbetet startade på allvar. Som ett första steg hyrdes en konsultfirma in för att se över verksamheten. ”Kvalitet är det nödvändiga för överlevnad”, så löd domen. Som ett andra steg började man därifrån att arbeta djupare med lösningar. Nytt paradigm blev att fokusera på roten till problemen istället för symptomen: ”Förut, om en produkt blev försenad, då ställde vi lådan i en bil och körde ut den till kunden istället för att se på roten till problemet. Det är vad vi gör nu. Varje klagomål som har uppkommit ligger på bordet varje vecka. Vi tittar på varför det blev som det blev och hur vi kan förbättra oss”. En ny typ av verksamhet: Den stora skillnaden, säger Mark Jespersen, mellan deras vardag som mönsterkortstillverkare och EMS:arnas vardag, är att kraven på hastighet är så stora.
"Marknaden är fortsatt tuff, därom finns inget tvivel."
”Det som skiljer våra branscher är leveranstiderna. För oss är de alltid väldigt snabba. Om något går fel, då har vi inte tid att börja om. Det är därför vi måste arbeta så hårt på vår kvalitet. Vi behöver ha en flexibel personalstyrka och vi behöver vara redo vid alla tidpunkter”. Idag står den danska marknaden för runt 60 procent av försäljningen medan 40 procent går på export. Sett till hur den danska och svenska marknaden skiljer sig förklarar Mark Jespersen att det finns en myriad av mindre företag i Danmark medan Sverige har många mindre men också några företag av medelstorlek. Hur mår den danska mönsterkortsmarknaden just nu? “Om du hade frågat mig det för två år sedan hade jag sagt att det finns för mycket kapacitet och att antalet tillverkare skulle sjunka. Det är också det som hände. Jag tror fortfarande att det kanske finns lite för mycket kapacitet i Danmark. En av anledningarna är att marknaderna och kanalerna idag är så öppna. Som tillverkare måste du ligga väldigt nära marknaden och röra dig i samma riktning, annars överlever du inte. Man måste vara väldigt säker på verksamheten man bedriver.” Nya projekt pekar framåt Eftersom det har blivit viktigare att röra sig i marknadens riktning har fler saker kommit att förändras på företaget. Som tidigare nämnt är sourcing idag del av verksamheten, och en del som antagligen kommer att bli viktigare i framtiden. En annan stor förändring för företaget är det steg man tagit i riktning mot semi-flex och flex-rigid. ”Många kunder tycker att detta är intressant. Ett exempel på användningsområde är produkter i utvecklingsfas. Att använda semi-flex i detta stadium är en billig och enkel lösning, sedan när produkten är färdigutvecklad, kan man gå över till rigid eller flex-rigid”.
”Att det är billigt och enkelt kan dock appliceras på produkter både i prototyp och i volym”, förklarar Mark Jespersen. ”Att böja ett semi-flexkort under installation är billigare och enklare än att använda kablage och kontakter överallt, och det är mindre utrymmeskrävande vilket idag passar många produkter. Att färre kablage och kontakter används är också en fördel för produkter i fientliga miljöer”. Traditionellt sett har företag som sökt efter dessa mer specialiserade lösningar varit hänvisade till exempelvis tyska tillverkare. Nu är tanken att de ska kunna hitta en tillverkare närmare sin marknad. Som exempel kan nämnas att ett av företagen som var med och hjälpte fram utvecklingen av produkterna är en svensk koncern som såg ett behov av produkten och som fortfarande använder den. En annan stark kund finns i Norge. Flex-projekten, som fortfarande befinner sig i sin vagga, kommer antagligen att bli en större del av verksamheten. Men, berättar Mark Jespersen, först måste ingenjörer lära sig produkterna, hur de ska användas och de fördelar det ger. Så, som en sista fråga innan vi avslutar, var befinner sig Printline just nu? ”Efter krisen förlorade vi mycket pengar men förra året såg vi en stor förbättring. Marknaden är fortsatt tuff, därom finns inget tvivel. Men det är en enorm marknad med stor potential. Vi börjar nu att växa igen och vi ser att kunder kommer tillbaka nu efter krisen”. © Alla bilder Printline
Visa fler nyheter
2019-12-12 10:59 V14.8.5-1