Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© dmitry-bomshtein-dreamstime.com Elektronikproduktion | 03 september 2012

Svensk industri - dystraste siffrorna sedan 2009

Enligt det Inköpschefsindex som Swedbank och Silf presenterar idag är siffrorna minst sagt dystra när det gäller svensk industri.

PMI (Purchasing Managers Index) föll i augusti till 45,1 jämfört med 50,6 i juli, vilket är den lägsta nivån sedan våren 2009. Det är en påtaglig försvagning av industrikonjunkturen jämfört med tidigare under året då indexet fluktuerade kring 50-strecket, som är gränsen mellan upp- och nedgång i konjunkturen. Samtliga delindex sjönk i augusti vilket visar på en bred nedgång i industrikonjunkturen. Orderingången svarade för den största minskningen, följt av produktionen. Anpassningen i företagens personalstyrka till den svagare efterfrågan bidrog till att indexet för sysselsättningen föll till ett nytt årslägsta. En osäker omvärldskonjunktur och krympande orderstockar bidrog till att en övervikt av industriföretagen förväntar en minskad eller en oförändrad produktion för det närmaste halvåret, varför indexet för planerad produktion hamnade under 50-strecket. Orderingång: Delindex för orderingången föll till 41,1 i augusti jämfört med 51,2 i juli, ett fall med hela 10,1 indexenheter. Nedgången i orderingången var särskilt tydlig på exportmarknaden, där indexet föll med 9,1 indexenheter till 43,2 från 52,3 i juli. Det innebar att indexet för exportmarknaden är utanför tillväxtzonen för första gången sedan februari i år. Motsvarande index för hemmamarknaden visade en nedgång med 6 indexenheter till 41,3 i augusti från 47,3 månaden innan. Det var femtonde månaden i rad som indexet för hemmamarknaden befann sig under 50-strecket. Produktion: Delindex för produktionen sjönk i augusti till 45,8 från 54,0 i juli, efter att ha varit över 50-strecket sedan april månad i år. Det innebar att det var en ökad andel företag som minskade produktionen eller behöll den oförändrad. Sedan augusti förra året har indexet minskat med 2,8 indexenheter. Produktionsplaner: Industriföretagens produktionsplaner har trendmässigt skruvats ned under 2012. I augusti föll indexet till 48,6 jämfört med juli månads 54,9 och innebär att det var en övervikt av industriföretag som planerade en minskad eller en oförändrad produktion för de närmaste sex månaderna. Det är första gången sedan maj 2009 som indexet är under 50-strecket.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1