Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 september 2012

IBM-forskare ökar kunskaper om elektronik

IBM-forskare har för första gången kunnat urskilja de kemiska bindningarna i enskilda molekyler med hjälp av en teknik som kallas kontaktfri AFM (Atomic Force Microscopy), något som kan bana väg för nya elektroniska apparater, organiska solceller och organiska lysdioder (OLED).

Forskarna har avbildat bindningsordningen och längden på enskilda kol-kol-bindningar i C60-molekylen. De individuella bindningarna mellan kolatomerna i sådana molekyler skiljer sig något i längdoch styrka. För första gången har dessa skillnader nu kunnat urskiljas för både enskilda molekyler och bindningar. - Vi hittade två olika kontrastmekanismer för att skilja bindningarna åt. Den första är baserad på små skillnader i kraften mätt ovanför bindningarna. Vi förväntade oss denna typ av kontrast, men det var en utmaning att lösa. Den andra kontrastmekanismen kom verkligen som en överraskning: Bindningarna framträdde med olika längder i AFM-mätningarna. Med hjälp av ab initio-beräkningar fann vi att lutningen vid spetsen på kolmonoxidmolekylen är orsaken till denna skillnad, säger IBM-forskaren Leo Gross. Resultaten kan öka den grundläggande kunskapen om enskilda molekyler, som är viktig för forskningen om nya elektroniska apparater, organiska solceller och organiska lysdioder (OLED). De kan också bli viktiga i den vidare forskningen av att användamolekyler och atomer i sin minsta skala, samt för att studera grafen.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2