Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© andrzej thiel dreamstime.com Elektronikproduktion | 18 oktober 2012

AQ ser lägre efterfrågan

Enligt AQ Group uppgick nettoomsättning till 1'594 MSEK (1'677) under första halv året 2012.

Den 1 september 2012 har 100 % av aktierna i Durapart Industries AS förvärvats för 67 MNOK samt 35 000 nyemitterade aktier i AQ Group. Den kontanta köpeskillingen finansierades via banklån, i samband med detta förlängdes samarbetet med bolagets bank till oförändrade villkor under 2013. Detta förvärv har lett till att soliditeten sjunkit. De förvärvade bolagen utvecklar och tillverkar kablage och elektromekaniska moduler till industrikunder främst inom kommersiella fordon. Verksamheten omsätter cirka 250 MSEK och har 635 anställda varav 95 i Mexiko och 535 i Litauen. Den nya och den befintliga kablageverksamheten inom AQ har samordnats under ett gemensamt affärsområde och namn AQ Wiring Systems. Den stora nedgången i industrikonjunkturen i Europa har nått en del av AQs kunder vilket märks i lägre efterfrågan. Som en följd av detta har femton anställda i Sverige varslats om uppsägning under det tredje kvartalet. I resultatet ingår cirka 8 MSEK av engångskaraktär, främst valutaförluster och en befarad kundförlust i samband med att ett kundföretag satts i rekonstruktion.
  • Nettoomsättning 1'594 MSEK (1'677)
  • Beställningsingång 1'585 MSEK (1'640)
  • Rörelseresultat 95 MSEK (118)
  • Resultat efter finansiella poster 92 MSEK (112)
  • Soliditet 54% (58)
  • Vinst per aktie efter skatt 4,04 SEK (4,88)
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-08-21 15:49 V14.1.4-1