Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Reed Electronics Research Elektronikproduktion | 22 oktober 2012

EMS-intäkterna stagnerar

Den fortsatt osäkra marknaden i europeisk och global ekonomi leder till fortsatt osäkerhet också bland kontraktstillverkarna. EMS-industrins intäkter för året förväntas nu minska med två procent.

Sammantaget når intäkterna 26,0 miljarder euro, tror Reed Electronics Research. Den nuvarande situationen på marknaden och den låga tillväxten kommer också att fortgå in i 2013, tror analyshuset. Därefter är det mer oklart och det finns en påtaglig risk för nedgångar men några indikatorer pekar mot en blygsam återhämtning i slutet av året och som kommer ta fart under 2014. Europa ligger helt i linje med de globala trenderna. Stagnerande intäkter förväntas 2012 och 2013 för att sedan visa på en blygsam återhämtning 2014. Därefter väntas ensiffrig tillväxt fram till 2016. Central- och Östeuropa samt Nordafrika kommer att gå bättre och är fortsatt starka inom 3C-segmenten; dator, kommunikation och konsument-elektronik. Samtidigt kommer man dra nytta av produktionsflytter inom automotive, medicinteknik, kontroll och instrument samt telekom. Inom segmenten auotomotive, medicinteknik, kontroll och instrument, industriellt samt telekom kommer tillväxten bli mellan 2,6 till 3,5 procent fram till 2016. Konkurrensen inom dessa sektorer fortsätter att vara hård i Västeuropa då ledande EMS:are slåss om andelar samtidigt som globala tier 1-företag försöker slå sig in genom att utnyttja sin kapacitet. Tier 1-företagen, typiskt med miljarder euro i omsättning, har fortsatt att migrera produktionen av 3C-produkter till lågkostnadsländer. Samtidigt har EMS:are i grupp 2 och 3 också i högre utsträckning startat lågkostnadsproduktion. Samtliga företag i dessa grupper har dock behållit viss produktion samt merparten av designen och utvecklingen och säljavdelningarna i Västeuropa för att behålla relationerna med sina OEM-kunder. Sammantaget tror Reed att det finns fler än 950 EMS:are i samtliga grupper, de flesta i grupp 4 vilket innebär små, regionala spelare som ofta är tydligt nischade. Konsolideringen tros också fortgå inom alla grupper.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-08-06 20:55 V14.1.1-1