Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© rob hill dreamstime.com Elektronikproduktion | 22 oktober 2012

AQ förvärvar Staretor

AQ Group AB har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Staretor Group AB, vars dotterbolag tillahandahåller produktion och tjänster för fordonsindustrin.

Bolaget och dess dotterbolag är satta i rekonstruktion. AQ har förpliktat sig att finansiera ackordslikviden. Förvärvet görs genom en apportemission om 40 000 aktier (0,2 % av AQs totala antal aktier). De tidigare delägarna som utgör företagsledningen kommer att arbeta vidare i bolaget med del i det framtida resultatet. Staretor Groups dotterbolag Retor Production AB tillverkar formsprutade plastdetaljer till främst fordonsindustrin och omsätter runt 40 miljoner med 22 medarbetare. Dotterbolaget Retor Engineering AB med inriktning på ingenjörsarbete till krävande industrikunder omsätter ca 15 miljoner och har 18 medarbetare. "Syftet med affären är att få rationaliseringsvinster genom att sammanföra kompetens och produktionserfarenhet samt att kunna erbjuda våra kunder avancerat ingenjörsarbete" säger koncernchef Claes Mellgren.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2