Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© alexan24 dreamstime.com Elektronikproduktion | 23 oktober 2012

Nokiaanställda i Finland får 5,3 miljoner euro från EU:s globaliseringsfond

EU-kommissionen har föreslagit att Finland beviljas 5,3 miljoner euro från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för att hjälpa de 1'000 arbetstagare som sagts upp av Nokia att hitta nya jobb. Kommissionens förslag måste först godkännas av Europaparlamentet och rådet.

Produktionen av mobiltelefoner i världen är stadd i förändring. Europeiska tillverkare flyttar sina anläggningar närmare de snabbast växande marknaderna, som i dag finns i Asien. Beslutet kommer att hjälpa f.d. Nokiaanställda att hitta nya jobb med hjälp av utbildning och stöd för företagsetablering, kommenterar László Andor, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Finlands ansökan gäller 1'000 personer som sagts upp av Nokia i Salo. Alla de uppsagda arbetstagarna kommer sannolikt att delta i de åtgärder som samfinansieras av fonden. Syftet med åtgärderna är att erbjuda arbetstagarna hjälp med jobbsökning och yrkesvägledning, kartlägga deras kvalifikationer och kompetens, bedöma deras arbetsförmåga, erbjuda dem utbildning och omskolning, uppmuntra dem att starta eget och erbjuda tjänster för nya företagare (samt stöd till företagsetablering) och att betala ut lönesubventioner och flyttbidrag. Kostnaderna för åtgärderna beräknas vara cirka 10,6 miljoner euro, varav fonden skulle ge hälften, dvs. 5,3 miljoner euro. Kommissionen har också föreslagit att arbetstagare som sagts upp av Nokia i Rumänien skulle få stöd från fonden. I båda fallen beror uppsägningarna på en utflyttning av tillverkningen från Europa till Asien. Bakgrund Det huvudsakliga skälet till uppsägningarna är att monteringen av mobiltelefoner flyttats till länder i Asien (Kina, Sydkorea, Indien och Vietnam, där en ny Nokiafabrik är under uppbyggnad). Tillverkningen av komponenter och underentreprenader hade redan tidigare flyttats utanför Europa. För produktdesign och produktutveckling är utvecklingen den samma. Båda sker antingen redan utanför Europa eller är på väg att flyttas ut. Uppsägningarna berör främst området omkring Salo som ligger nära kusten i sydvästra Finland, cirka 50 km från regionens centralort Åbo och 100 km från Helsingfors. Sydvästra Finland är en av de mest exportdrivna regionerna i landet. Nokia upplevde under 1990-talet en kraftig tillväxt och blev världens ledande tillverkare av mobiltelefoner, vilket ledde till ett uppsving i produktiviteten i regionen. När Nokias ställning försvagades och den globala finansiella och ekonomiska krisen slog till försämrades både sysselsättningen och produktiviteten i Salo. Regionen har drabbats hårdare än andra regioner i Finland. Före den ekonomiska nedgången 2008 var arbetslösheten i Saloområdet cirka 6 %. i sluteI slutet av 2009 hade arbetslösheten fördubblats till 12 % och har sedan dess ytterligare ökat något. De aktuella uppsägningarna och den andra våg som väntas senare i år betyder att det finns en risk att arbetslösheten ökar till omkring 15–17 % i slutet av 2012.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-06-25 20:13 V13.3.22-1