Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© aleksandr volkov dreamstime.com Elektronikproduktion | 24 oktober 2012

Partnertech: 'Omsättning i nivå med förra året'

Omsättningen i lokala valutor var i kvartalet ungefär i nivå med samma period 2011. Även rörelseresultatet är i linje med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 10 MSEK, skriver Partnertech.

Leif Thorwaldsson, VD och Koncernchef: "Vi har lyckats kompensera den trend av neddragningar och framflyttningar i volymer vi såg i andra kvartalet med volymer från de nya avtal vi tecknat tidigare i år. Leveranserna från dessa avtal har kommit igång enligt plan och ligger nu på en stabil nivå." "Vi har även tecknat nya samarbetsavtal som i vissa fall täcker både produktutveckling och tillverkning. Det senaste avtalet omfattar avancerade medicintekniska produkter där vi kan dra nytta av vår starka utvecklings- och tillverkningskompetens inom området." "Aktiviteten i våra enheter i Kina och USA är hög och vi får fortsatt in ett stort antal offertförfrågningar. Vårt fortlöpande interna förbättringsarbete har i kvartalet resulterat i en fortsatt minskad kapitalbindning och vi har därmed förbättrat vår finansiella ställning. Detta ger ett ökat förtroende som långsiktigt stabil samarbetspartner till våra kunder med verksamhet i Europa, Asien och USA." "Trots att den europeiska finanskrisen inte visar tecken på att avta inom den närmaste framtiden ser vi att tillverkande företag i allt större grad utvärderar outsourcing som ett alternativ vilket utgör en möjlighet för oss som kontraktstillverkare. Jag bedömer att denna trend tillsammans med vår industriella struktur och globala närvaro ger oss goda förutsättningar att parera konjunkturella svängningar." Tredje kvartalet 2012
 • Nettoomsättningen uppgick till 517 MSEK (536)
 • Rörelseresultatet uppgick till 10 MSEK (10)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1 MSEK (-1)
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,11 SEK (-0,07)
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 30 MSEK (2)
Första nio månaderna 2012
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 692 MSEK (1 684)
 • Rörelseresultatet uppgick till 42 MSEK (18)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 14 MSEK (-5)
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,11 SEK (-0,39)
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 14 MSEK (18)
 • Soliditeten uppgick vid periodens slut till 40 procent (38)
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-08-06 20:55 V14.1.1-1