Annons
Annons
Annons
Annons
© daimy dreamstime.com Elektronikproduktion | 07 november 2012

Husqvarna varslar 600

De föreslagna åtgärderna innebär en sammanlagd neddragning av antalet anställda med cirka 600, varav närmare hälften i Sverige och då främst i Huskvarna.

“Tyvärr måste vi göra personalneddragningar. De föreslagna åtgärderna syftar till att öka effektiviteten, sänka de fasta kostnaderna och skapa en mer flexibel struktur,” säger Hans Linnarson, VD och koncernchef för Husqvarnakoncernen. ”Även om vi gör personalminskningar i Huskvarna fortsätter det att vara en mycket viktig enhet för oss.” Åtgärderna är planerade att genomföras under första halvåret 2013 efter förhandlingar med respektive fackförening. Besparingarna kommer att uppnås successivt och nå full årseffekt på 220 Mkr under 2014. Besparingen för 2013 beräknas till 160 Mkr. Kostnaderna för att genomföra åtgärderna beräknas till cirka 250 Mkr, vilka belastar koncernens rörelseresultat för fjärde kvartalet 2012. Utöver ovanstående kommer koncernen under 2013 också dra nytta av kostnadsbesparingar på cirka 50 Mkr. Besparingarna avser åtgärder enligt tidigare aviserade omstruktureringar, inklusive flytt av tillverkning från Sverige till Polen som inleddes 2010.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2