Annons
Annons
Annons
Annons
© swinnerrr-dreamstime.com Elektronikproduktion | 09 november 2012

Brant nedgång för industri - något bättre för elektronik

SCB (Statistiska Centralbyrån) presenterar idag sitt industriproduktionsindex för september månad. "Nedgången är den största sedan januari 2009, bortsett från en tillfällig produktionsstörning i februari tidigare i år", skriver man.

Produktionen inom industrin minskade med 4,1 procent i september jämfört med augusti, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med september 2011 minskade produktionen med 5,0 procent i kalenderkorrigerade tal. Produktionen i industrin vände markant nedåt i september. Nedgången är den största sedan januari 2009, bortsett från en tillfällig produktionsstörning i februari tidigare i år. Sett utifrån industrins delbranscher utvecklades majoriteten negativt i september. Vid en jämförelse mellan det tredje och andra kvartalet var produktionen oförändrad. På årsbasis minskade produktionen med 5,0 procent i september jämfört med samma månad året innan. Den negativa utvecklingen förklaras av breda nedgångar inom hela industrin. Elektronindustrin har dock klarat sig bättre än många andra branscher. Industri för datorer, elektronikvaror och optik såg en minskning med 4,5 procent i produktionsvolym jämfört med samma period förra året. Det kan jämföras med en minskning med 14,8 procent för motorfordon. Inom "Industri för elapparatur" såg man rentav en ökning med 9,1 procent. Uppgifterna för september är preliminära.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-1