Annons
Annons
Annons
Annons
© alexey-utemov-dreamstime.com Elektronikproduktion | 27 november 2012

Cybercom skär i verksamheten, 70 varslas

Konsult- och IT-företaget Cybercom behöver anpassa kostymen i en föränderlig värld. Därför inleder man nu ett program tänkt att minska kostnaderna. 70 personer varslas.

Cybercom ska anpassa sin verksamhet i Sverige, Singapore och Finland. Det här inkluderar att nedskärningar i overheadkostnader och minskningen av antalet anställda. Åtgärderna beräknas ge årliga kostnadsbesparingar på 45 miljoner kronor. – Vi måste öka vår operationella effektivitet och vi har under året genomfört flera åtgärder för att minska kostnadsstrukturen i hela koncernen. Detta är ytterligare ett steg i den riktningen, men det är även en proaktiv åtgärd för att möta ett försämrat marknadsläge 2013, säger Niklas Flyborg, vd och koncernchef Cybercom Group. Upp till 70 medarbetare varslas i Sverige. Effektivitetsåtgärder i den finska verksamheten är planerade med syfte att uppnå årliga besparingar om cirka 7 miljoner kronor. Ledning och administration i den internationella verksamheten minskas och flyttas från Singapore till Dubai, vilket är mer kostnadseffektivt och närmare nuvarande kundprojekt inom Connectivity Management. I linje med bolagets strategi etableras även erbjudandet inom Connectivity Management i norra Europa genom verksamheten i Sverige och Polen. Totalt minskas administrativ personal i koncernen med 15%. – Vi har haft en otillfredsställande beläggning i vissa delar av verksamheten under ett flertal kvartal. Den rådande marknadssituationen ger oss anledning att agera snabbt och mobilisera våra styrkor för att stärka vår konkurrenskraft och fullfölja vår plan för ökad lönsamhet, säger Niklas Flyborg. Cybercom har påbörjat lokala fackförhandlingar, vilka planeras vara klara runt årsskiftet. Den planerade personalminskningen berör alla jobbkategorier inklusive adminstration, konsulter och chefer. Utöver neddragningar fortlöper det förändringsarbete i bolaget som påbörjades tidigare i år för att effektivisera kostnadsstrukturen i bolaget. – De åtgärder vi nu genomför är för att säkerställa att vi kan fortsätta implementera vår strategi för att bygga vårt bolag långsiktigt, säger Niklas Flyborg.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1