Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© franz pfluegl dreamstime.com Elektronikproduktion | 19 december 2012

Top10 PV-marknadsprognoser för 2013

Sydafrika och Rumänien är PV-marknaderna att hålla koll på 2013, förutspår Marknadsanalytikerna på IHS.

"Solcellsindustrin är mitt uppe i en vridande förändring och brottas med nedskärningar av statliga incitament och en störtdykning av priser som har skadat leverantörer världen över, skakas av handelstvister mellan sina stora spelare, och lamslås av en splittrad global ekonomi", säger Ask Sharma, Solcellsforskning vid IHS. "Men det finns ett par ljuspunkter framåt: Solcellsinstallationer är på uppgång, tekniken blir allt mer effektiv, och en svag EU-marknad skakad av finansiell oro kommer att uppvägas av en uppstigande Kina och USA." Nedan är 10 prognoser för 2013 från IHS team för solcellsforskning.
  1. Den globala PV-marknaden kommer att uppnå en tvåsiffrig installationstillväxt 2013, men marknadsintäkterna kommer att falla till 75 miljarder dollar. Branschens intäkter, mätt som systempriser multiplicerat med den totala gigawatt installerad, toppade på 94 miljarder dollar under 2011, men föll kraftigt till 77 miljarder 2012. Intäkter beräknas minska igen under 2013 till 75 miljarder dollar på grund av lägre volymtillväxt och fortsatta prisminskningar, med tanke på att komponenterpriserna fortsätter att falla.
  2. Solpanelindustrin kommer att konsolidera ytterligare 2013. Nu när 2012 kommer till sitt slut, kommer färre än 150 företag finnas kvar i photovoltaic upstream value chain, från drygt 750 företag under 2010. De flesta av konsolideringen kommer att innebära att företag går i konkurs helt och hållet. Många integrerade aktörer, särskilt de baserade i Kina, kommer att stänga igen under 2013. Den stora kostnaden för konstruktion och drift av anläggningar som är underutnyttjade kommer att vara mer än vad många kan hantera ekonomiskt.
  3. Priserna för PV-moduler stabiliseras under den andra halvan av 2013 allt efter som utbudsöverskottet lättar. Trots en drastisk nedgång i priserna längs distributionskedjan för kisel (sedan mars 2011), kommer solcellspriser stabiliseras i mitten av 2013. Förändringar i marknadsdynamiken kommer att hjälpa till att återställa balansen på tillgång och efterfrågan globalt.
  4. Handelskrig kommer rasa under 2013, vilket ger ett fåtal vinnare. Från november 2012, fanns det sex olika fotlöpande handelsfall som involverande Kina, Europa, USA och Indien. Denna cykel av påföljd och vedergällning kommer inte att lösa det grundläggande problemet med överkapacitet som plågar den globala PV-industrin.
  5. Sydafrika och Rumänien kommer att uppstå som PV-marknaderna att hålla koll på 2013. Länderna kommer nästa år att expandera från praktiskt taget inga solvärmeanläggningar alls till en kapacitet på flera hundra megawatt. Upptag i båda marknaderna drivs av olika faktorer. I Sydafrika kommer PV-tilläggen huvudsakligen från de anbud som tilldelats 2012, i Rumänien, kommer den drivande tillväxten vara gröna certifikat (GC) system som kommer att stanna på plats till 2014.
  6. Tvåsiffrig avkastning kommer fortfarande vara möjligt för det europeiska PV-projektet under 2013. Med subventionssystem som för närvarande finns, kan alla EU-länder fortsätta att erbjuda attraktiva villkor för både privata och institutionella investerare.
  7. Solceller kommer att överträffa vind i USA. 2013 utgör en viktig milstolpe, som representerar den första gången som nya amerikanska solcellskapaciteten kommer att vara större än den som görs av vind. Detta är delvis ett resultat av den kortsiktiga osäkerheten över den statliga produktionen av skattereducerad vindkraft. Men det är också en återspegling av solcellers ökade konkurrenskraft som en form av förnybar elproduktion.
  8. Kina kommer att bli världens största PV-marknad. Totala solcellsanläggningar i Kina nästa år förutspås överstiga 6 gigawatt, vilket gör att landet överträffar Tyskland som den stösta solcellsmarknaden på planeten.
  9. Energilagring kommer att förändra solcellsindustrin. Batterier ses alltmer som ett attraktivt sätt att behålla PV-el, man kan på så vis låta folk använda kraften senare under dagen och då undvika att betala höga priser för el från det fasta nätet. IHS prognostiserar att det kommer att ske ett stort hopp i antalet bostäder med solcellssystem med bifogade batterier nästa år.
  10. Ny teknik kommer att återuppliva utrustningsleverantörers möjligheter. Förbättrad teknik kommer att hjälpa PV-tillverkare att minska kostnaderna, öka marginalerna och slutligen skilja sig från konkurrenterna. En sådan inriktning skapar en möjlighet för både tillverkare och leverantörer av utrustning att få större intäkter.
En omfattande vitbok med mer information om var och en av punkterna från IHS hittar du här
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2