Annons
Annons
Annons
Annons
© stephen-vanhorn-dreamstime.com Elektronikproduktion | 18 december 2012

'Nedgången i ekonomin fortsätter till sommaren'

Företagarorganisationen Svenskt Näringsliv tror att inbromsningen i ekonomin fortsätter en bra bit in i nästa år.

Arbetslösheten stiger, trots en outnyttjad potential på arbetsmarknaden motsvarande hela en miljon jobb. Prognosen för BNP-tillväxten under 2013 skrivs ner till 0,3 procent. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för fjärde kvartalet, som har titeln ”Miljongapet”. – Exporten till Europa minskar kraftigt till följd av de åtstramningar som många länder nu genomför för att få bukt med en skenande statsskuld. Industrin är först ut med omfattande varsel, men detta sprider sig nu till de inhemska sektorerna när hushållens oro för arbetslöshet ökar, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv. Enligt prognosen ökar arbetslösheten och kommer att förbli fortsatt hög, även när BNP börjar återhämta sig under hösten. Beräkningar i rapporten visar att Sverige har outnyttjad arbetspotential som motsvarar en miljon jobb om året. Potentialen består av människor som idag är arbetslösa, arbetar deltid eller är förtidspensionerade. Den outnyttjade potentialen är störst i Örebros län och minst på Gotland. – Den strukturella arbetslösheten i Sverige har under flera decennier ökat i varje lågkonjunktur. Tyvärr finns det tecken på att de varsel som läggs nu också kommer att leda till att jobb försvinner och inte kommer tillbaka. Trenden går dock att vända. För att jobben ska komma åter när konjunkturen vänder bör Sverige satsa på fortsatta reformer som stärker arbetslinjen och företagsklimatet, säger Stefan Fölster. En internationell utblick visar att en sådan våg av reformer är på väg i Sveriges konkurrentländer. Skuldkrisen bäddar för en kraftfull strukturomvandling i Europa. Parallellt med besparingar förbereder flera länder strukturella reformer för att förbättra konkurrenskraften och den långsiktiga förmågan att skapa jobb och tillväxt.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-2