Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 januari 2002

NOTE visar bästa resulatet hittills

Rörelseresultat 27,7 MSEK (10,3), en ökning med 169%. Omsättningen ökade med 47% till 514,8 MSEK (350,4). Resultat före skatt ökade med 173% till 22,1 MSEK (8,1)

Omsättning och resultat Koncernen redovisar 514,8 MSEK i omsättning för verksamhetsåret 2001,vilket motsvarar en ökning om 47%. Rörelseresultatet ökade till 27,7 MSEK och resultat före skatt ökade till 22,1 MSEK. I resultat före skatt ingår goodwillavskrivningar med 1,3 MSEK. Under kvartal fyra omsattes 135,3 MSEK (121,4)med ett resultat före skatt på 5,1 MSEK (1,8). Expansionen till koncernens nya lokaler i Norrtälje har bidragit till att sänka resultatnivån, vilket dock skall kunna kompenseras med högre produktionsnivå och marginal under 2002. Viktiga händelser under 2001 Bolagsstämman den 26 april antog styrelsens förslag om ny varumärkesstrategi med koncernnamnet NOTE. Den nya strategin har bidragit till att skapa en tydlig och stark identitet för samtliga företag i koncernen. Koncernens ledstjärna "nära elektronik- tillverkare " handlar bland annat om geografisk närhet. Därför öppnade NOTE Norrtelje en prototypverkstad i Kista utanför Stockholm under kvartal tre. I samma syfte påbörjade NOTE Torsby under slutet av året förberedelser för verksamhet i göteborgsområdet. Start i Göteborg planeras till våren 2002. NOTE har skapat ett världsomspännande nätverk av elektronikproducenter, kallat ems-ALLIANCE, som uppfyller kundernas krav på marknadsnära produktion. En lansering av alliansen under egen marknadsprofil skedde i november på mässan Productronica i München. Såväl svensk som internationell press uppmärksammade händelsen. Under kvartal fyra erbjöds ett optionsprogram till ledande befattningshavare i koncernen. Programmet blev fulltecknat, vilket vid fullt utnyttjande innebär en utspädning motsvarande 5,7%av aktiekapitalet och rösterna. Investeringar Under året har kontinuerligt maskiner för ytmontering införskaffats,vilka huvudsakligen leasingfinansierats. I Norrtälje har under andra hälften av året en lokal om 1000 kvm hyrts och produktionsanpassats. Koncernens investeringar uppgick totalt under året till 9,7 MSEK. Utsikter 2002 2001 var ett mycket svårt år för EMS-leverantörer. De flesta kollegor i branschen tvingades varsla personal om uppsägning. Genom resultatorienterad ledning,effektiv produktion och rationell logistik har NOTE lyckats gå mot strömmen. Koncernen har t o m haft ett kontinuerligt behov av att nyanställa. Hur 2002 kommer att utveckla sig beror naturligtvis på konjunkturen och strukturförändringar i branschen. Om inga dramatiska försämringar sker, kommer NOTE-koncernens kraftiga ökning att bestå, såväl omsättningsmässigt som lönsamhetsmässigt.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2