Annons
Annons
Annons
Annons
© william87-dreamstime.com Analys | 01 februari 2013

Kommer vändningen nu?

Sinf, Svensk Industriförening, släpper nu sitt Inköschefsindex. Och det tycks peka uppåt för svensk industri.

Rapporten drar följande slutsatser: - PMI (Purchasing Manager Index)-totalt ökade med 4,6 indexenheter till 49,2 i januari från 44,6 i december förra året. Den kraftiga uppgången i indexet innebär att den svenska industrikonjunkturen har stabiliserats efter fjolårets nedgång. - Samtliga fem delindex steg i januari. Orderingången och produktionen svarade för de största positiva bidragen till att PMI-totalt ökade, men det var endast delindexen för produktionen och leveranstiderna som befann sig i tillväxtzonen. Sysselsättningen i industrin fortsatte att sjunka, även om indexet steg marginellt. - Industriföretagen reviderade upp sina produktionsplaner och indexet steg till 54,8, den högsta nivån sedan i somras. Detta kan vara en tidig signal om en annalkande vändning i den svenska industrikonjunkturen. - Prisnedgången på leverantörernas rå- och insatsvarupriser upphörde under årets första månad. Indexet hamnade över 50-strecket (50,4) för första gången sedan april 2012, men visar dock alltjämt på ett begränsat pristryck från leverantörsledet. PMI, Purchasing Managers Index, omfattar bland annat uppgifter om orderingång, produktion, sysselsättning, leveranstider och lager av inköpt material. PMI publiceras den första vardagen i varje månad.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2