Annons
Annons
Annons
Annons
© weixin-shen-dreamstime.com Analys | 07 februari 2013

Fritt fall för svensk teknik-export

Under 2012 föll den svenska teknikexporten med 53 miljarder, trots att de svenska huvudmarknaderna ökade. Det är en minskning med 9 procent. Elektronik var en av slagpåsarna.

Inom teknikindustrin var det exporten av fordon och inom gruppen tele, elektronik och instrument som handeln minskade mest, enligt statistiken. - Den kraftiga minskningen av teknikhandeln är ytterligare ett bevis på hur den exportledda nedgången i konjunkturen i ökad omfattning påverkar Sveriges ekonomi negativt, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.
© Teknikföretagen
Det var dock inte bara inom exporten som siffrorna var dystra. Även när det gäller import var påverkan stor inom de segment som räknades upp ovan. De tre största exportmarknaderna för Sverige är Norge, USA och Tyskland. Störst ökning stod exporten till Norge för men även exporten till USA ökade. Siffrorna för Tyskland var i det närmaste oförändrade. Att nedgången trots detta blev så stor förklarar Teknikföretagen med konjunkturnedgången inom eurozonen (Tyskland undantaget), samtidigt som BRIC-länderna minskade stort (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina). Den svenska handeln med teknik sker främst med Europa och EU och EFTA (European free trade organization) som tillsammans svarar för nästan 60 procent av Sveriges export. Hela 80 procent av teknikimporten kommer från Europa. - Nedgången inom Europa och en starkare krona är det som främst förklarar exportminskningens storlek. I takt med att industrikonjunkturen i Sverige försämrats har också investeringarna minskat och konsumenterna blivit försiktigare. Det syns också tydligt i nedgången i teknikimporten, avslutar Anders Rune.
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2