Annons
Annons
Annons
Annons
© bahar-bostanci-dreamstime.com Elektronikproduktion | 13 februari 2013

Kitron står starka 2012

För helåret 2012 landade intäkterna på 1'695 miljoner norska kronor eller 1,96 miljarder svenska kronor. Det är en ökning från 1'656 miljoner NOK 2011.

Även rörelseresultatet ökade på helårsbasis, med närmast en fördubbling - från 38,7 miljoner NOK till 70,9 miljoner NOK eller motsvarande 82,2 miljoner svenska kronor. För det fjärde kvartalet landet intäkterna på NOK 462,4, en ökning med 4,4 procent mot samma tid förra året. Rörelseresultatet landade på 23,4 miljoner NOK. Offshore/marin fortsätter att vara den starka tillväxtdrivaren med en intäktsökning på 78,5 procent. Försvar/aerospace och medicinteknik ökade 8,3 och 8,8 procent respektive. En av de bakomliggande orsakerna till ökningen i lönsamhet är att man har arbetat med att minska lagernivåerna. Under det fjärde kvartalet minskade Kitron lagret med 50 miljoner NOK. Baserat på dagens affärsvolymer tror man också att lagret kan minskas med ytterligare 50 miljoner NOK, huvudsakligen som ett resultat av det distributionscenter Kitron bygger upp och som förväntas vara färdigt 2013. Samtidigt har också den svenska enheten, som tidigare skrivits om, omstrukturerats med ökad lönsamhet som följd. Här ökade nu rörelseresultatet med 6,3 procent. Verksamheterna i Tyskland och Kina har nu också nått lönsamhet och man förväntar detsamma av fabriken i USA under året. Trenden har alltså varit centralisering i Skandinavien med en fabrik i Norge och en i Sverige, samtidigt som man ökat avtrycket på den globala marknaden.
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2