Annons
Annons
Annons
Annons
© andrzej thiel dreamstime.com Elektronikproduktion | 15 februari 2013

Smarteq lämnar tufft 2012 bakom sig

Antenntillverkarens Smarteqs omsättning för helåret sjönk med 13 procent samtidigt som rörelseresultatet landade på -8,2 miljoner kronor (-8,7). För sista kvartalet sjönk omsättningen med 18 procent och rörelseresultatet blev -4,6 (-6,2) miljoner kronor.

Smarteq skriver att det sista kvartalet återspeglade den kraftiga inbromsningen som påverkade det tredje kvartalet. Kunderna har inte fullt ut återhämtat sig ännu. Affärsområdet M2M minskar främst inom segmentet AMR (automatisk avläsning av mätare), där installationerna i Finland snart är slutförda och samtliga aktörer inväntar en start av Norge som verkar dröja till slutet av 2013. Volvo Lastvagnar har nu påbörjat tillverkningen av den nya lastvagnen och Smarteq ser nu den första orderingången för 2013. Ordern har också lett till fler förfrågningar generellt från fordonsbranschen. Enbart Volvo-kontrakten kommer få en positiv effekt på Smarteqs omsättning och produktionstakten kommer att öka succesivt under 2013 och 2014. ”Vår etablering i Shanghai har mottagits positivt både av kunder och leverantörer. Vi ser tydliga fördelar av att verka i Asien, då även flera av våra kunder stärker sin närvaro i regionen. Generellt kommer marknaden ta tid på sig för återhämtning och vi har därmed förberett oss på ett tufft första halvår”, avslutar företaget. Fjärde kvartalet - Omsättningen för kvartalet uppgick till 11,4 (13,9) mkr, en minskning med 18% jämfört med föregående år. - Rörelseresultatet på EBITDA-nivå exklusive jämförelsestörande poster uppgick för kvartalet till -4,3 (-2,6) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på -37% (-19%). - Rörelseresultatet uppgick till -4,6 (-6,2) mkr. I föregående års resultat ingår jämförelsestörande poster, avseende kostnader för avveckling av personal, med -2,8 mkr. Tolvmånadersperioden - För helåret blev omsättningen 50,1 (57,4) mkr, en minskning med 13% jämfört med föregående år. - Rörelseresultatet på EBITDA-nivå exklusive jämförelsestörande poster uppgick för helåret till -6,1 (-3,5) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på -12% (-6%). - Rörelseresultatet uppgick till -8,2 (-8,7) mkr. I föregående års resultat ingår jämförelsestörande poster, avseende kostnader för avveckling av personal, med -2,8 mkr.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1